AKADEMIA PRZYJACIÓŁ DRZEW

10.07.2019

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Akademii Przyjaciół Drzew:

 

25.07.2019, godz. 8.30 – 15.30 (czwartek)

Jak żyją drzewa? Rola drzew w mieście.

 8:30 – 9:00

Rejestracja gości, kawa i herbata na dzień dobry

 9:00 – 9:15

Przywitanie, cele akademii przyjaciół drzew i Zielonego Forum, przedstawienie prowadzących, przebiegu i zasady udziału w szkoleniu, przedstawienie uczestników.

SESJA I. Jak drzewo rośnie i co z tego wynika dla praktyki opieki nad nim?

  9:15 -10:30

 

10:30 – 10:45

Jak zbudowane jest drzewo i jak funkcjonuje, jak ważna jest równowaga w jego życiu i jakie skutki przynoszą ingerencje i uszkodzenia którejś z jego części.

przerwa kawowa

SESJA II. Rola drzew w mieście

10:45 -12:30

12:30 – 13:30

Rola drzew w ekosystemie miejskim. Gatunki chronione związane z drzewami.

przerwa lunchowa

SESJA III. Zajęcia terenowe

13:30-15:30

Podstawowe zasady oceny wizualnej drzewa i diagnostyki bardziej zaawansowanej. Na jakie cechy i elementy zwracamy uwagę przy ocenie stanu zdrowia drzewa i jego statyki oraz podczas oceniania ryzyka.

 

 

   26.07.2019, godz. 8:30 – 15.30 (piątek)

Jak rozpoznawać drzewa, ocenić stan i bezpieczeństwo?

 8:30 – 9:00

Rejestracja gości, kawa i herbata na dzień dobry

SESJA I. Jak rozpoznawać gatunki drzew?

 9:00 -10:00

W jaki sposób rozpoznawać gatunki drzew w szczególności w szacie bezlistnej, na co zwracać uwagę by nie mieć wątpliwości oraz kiedy możemy napotkać trudności.

SESJA II. Jak ocenić stan i bezpieczeństwo drzewa?

10:00 – 11:00

 

Zapewnienie bezpieczeństwa w otoczeniu  drzew dojrzałych: zasady cięć, wiązania w koronie, ochrona siedliska drzewa /ochrona korzeni.

11:00 - 12:30

12:30 – 13:30

Spacer po ulicy Wojska Polskiego, gdzie aktualnie trwa remont ulicy.

przerwa lunchowa

SESJA III. Monitoring i interwencje w sprawie drzew – doświadczenia Fundacji EkoRozwoju

13:30-14:30

Dostęp do informacji o środowisku jako narzędzie wpływania na politykę ochrony zieleni w mieście, budowanie poparcia społecznego dla ochrony drzew.

14:30-15:30

Punkt interwencyjny – praktyczne aspekty wykorzystania dostępnych narzędzi prawnych w celu ochrony drzew, w tym wnioski o nałożenie kary za zniszczenie drzew.

 

 

Formuła szkolenia:

 
Obie sesje są zajęciami prowadzonymi w formule warsztatowej, uzupełnionej elementami prezentacji tematycznych, w podziale na grupy. Część teoretyczna odbywa się w sali a praktyczna w terenie. Należy być przygotowanym na różne warunki pogodowe i mieć stosowną odzież. 
 
Prowadzący:
Jakub Józefczuk – mgr inż. architekt krajobrazu, absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, od 2009 roku właściciel firmy „Abies” Jakub Józefczuk, zajmującą się szeroko rozumianą architekturą krajobrazu, projektowaniem nowych nasadzeń, dendrologią, w tym diagnostyką statyki i stanu zdrowotnego drzew, a także działalnością edukacyjną i artystyczną. Zaangażowany w realizacje projektów związanych z ochroną czynną zagrożonych gatunków owadów oraz ochroną krajobrazu i przyrody. 
 
Andrzej Sulej - Od dzieciństwa związany z okolicą Puszczy Boreckiej. Pasjonat dzikiej przyrody. Członek kilku organizacji, m. in. Komitetu Ochrony Orłów, Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, Stowarzyszenia Partnerstwo Dzikie Mazury. Członek -założyciel i wieloletni prezes Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego „Puszcza Borecka”. Od wielu lat pasje poznawcze łączy z działaniami ochroniarskimi podejmowanymi na rzecz ochrony unikalnych walorów przyrodniczych Puszczy Boreckiej. Jest autorem i współautorem kilku publikacji popularyzatorskich oraz opracowań o charakterze naukowym, dotyczących fauny i flory Puszczy Boreckiej. Za działania edukacyjne podejmowane na rzecz ochrony przyrody nagrodzony m.in. Zielonym Kagankiem i  Medalem Polskiej Niezapominajki.
 
 
 
ZAPISY
 
 
Szanowni Państwo, w związku z ograniczoną liczbą miejsc, na Akademię Drzew, prosimy przesyłać zgłoszenia bezpośrednio na adres :
 
sochackasia@gmail.com
 
podając kolejno - IMIĘ, NAZWISKO, INSTYTUCJA (GRUPA NIEFORMALNA), ADRES INSTYTUCJI, NR TEL. DO KONTAKTU.
 
Pani Kasia osobiście będzie się z Państwem kontaktować, by potwierdzić udział.
 
Decyduje kolejność zgłoszeń.
 
 
 
 
 
 
Szkolenie realizowane jest w ramach projektu nr LIFE15 GIE/PL/000959  pn.: „Trees for Europe's Green Infrastructure”, finansowanego przez program LIFE+ Unii Europejskiej”. Szkolenie dofinansowano ze środków Fundacji Batorego