Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu

07.09.2021
 
Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku oraz Miejski Zakład Komunikacji zapraszają do przyłączenia się do obchodów Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu.
 
 
16-22 września „Korzystam z MZK” – zamiast auta należy wybrać miejską komunikację. 
 
Należy wypełnić  deklarację,  dołączyć do niej skasowane bilety MZK w dn. 16-22 września, bądź skserowany bilet miesięczny, dekadowy oraz należy napisać krótką informację na temat podróży komunikacją miejską i przynieś je do Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku do dnia 27 września 2021 r., aby otrzymać upominek.
 
 
 

 

16-30 września „ Konkurs fotograficzny - „Korzystam ze zrównoważonej mobilności. Dbam o zdrowie”.

Celem konkursu jest propagowanie wiedzy ekologicznej, kształtowanie proekologicznych postaw oraz promocja ekologicznego transportu. Konkurs skierowany jest do wszystkich mieszkańców miasta.

REGULAMIN

OŚWIADCZENIE

ZGŁOSZENIE

LINK DO KONKURSU ► http://cee.elk.pl/konkurs/z-kim-wiosna-przylecia%C5%82 

17 września „Nordic Walking”

Rekreacja w zgodzie z naturą, propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego.

Start: godz. 18:30 - 21:30

miejsce: Plac Jana Pawła II 

uwaga: prosze wziąć czołówki, latarki 

 
21 września „Turniej rowerowy”
 
Możliwość zmierzenia się uczniów z zagadnieniami dotyczącymi zasad ruchu drogowego oraz sprawdzenie umiejętności poruszania się w ruchu miejskim. Zmagania drużynowe.  W ogrodzie Centrum Edukacji Ekologicznej uczniowie klas IV-VIII pokonają tor przeszkód oraz przemierzą określoną trasę z zastosowaniem się do znaków poziomych i pionowych. Uczestnicy miło spędzą czas i jednocześnie sprawdzą umiejętność prawidłowego uczestnictwa w ruchu miejskim. Najlepsze drużyny zostaną nagrodzone, a wszystkich uczestników zaprosimy na ognisko z kiełbaskami.
termin nadsyłania zgłoszeń - 17 września 
 
 
 
Karty zgłoszenia można przesłać na adres mailowy:
biuro@cee.elk.pl
lub dostarczyć osobiście do CEE w Ełku
 
 
 
 
22 września „Dzień bez samochodu” –
 
Bezpłatny przejazd komunikacją miejską za okazaniem dowodu rejestracyjnego. Wszystkie osoby, które pozostawią w domu swoje samochody będą uprawnione wraz z rodzinami do darmowych przejazdów komunikacją miejską. Dowód rejestracyjny upoważnia  do darmowego przejazdu osobę, na którą został wystawiony. Członkowie rodziny mogą korzystać z przejazdu wyłącznie w obecności posiadacza dowodu rejestracyjnego.
 
 
 
 
Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.