Europejskie Dni Ptaków - wyjazd na polder Sątopy-Samulewo

23.09.2014

Serdecznie zapraszamy na wspólne obserwacje ptaków

na polderze Sątopy-Samulewo.

4 października 2014 r.
wyjazd spod CEE godz. 5:30
powrót do Ełku w późnych godzinach popołudniowych

Europejskie Dni Ptaków to coroczna impreza organizowana w pierwszy weekend października, podczas której krajowi partnerzy światowej federacji BirdLife International (w Polsce – Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków - OTOP) pragną zwrócić uwagę ludzi na jeden z największych spektakli w świecie przyrody – jesienną wędrówkę ptaków. 

Przyłączając się do akcji organizujemy wyjazd na polder Sątopy-Samulewo (ok. 130 km od Ełku), który znajduje się w miejscu dawnego Jeziora Sajno. Zostało ono osuszone w celach rolniczych w XIX wieku, jednak z czasem porzucono użytkowanie łąk, a polder wypełnił się wodą, stwarzając znakomite miejsce koncentracji ptaków wodno-błotnych. Oprócz stad gęsi i żurawi, obserwowano tam również stada, świstuna,  cyraneczki, głowienki, czernicy,  gągoła, kulika wielkiego, rożeńca, płaskonosa i wiele innych. W okresie jesiennej migracji stwierdzano na zbiorniku koncentracje dochodzące do 33 000 osobników.

Zapisy:
Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku
ul. Parkowa 12
87 610 16 24
 
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA
 
Osoby dysponujące własnym transportem mogą dołączyć do naszej grupy o 8:30 pod stacją kolejową w Sątopach-Samulewie

Przewidujemy ok. 5-godzinny spacer z przewodnikiem, wzdłuż brzegów polderu, prosimy więc o zabranie obuwia gumowego, prowiantu oraz odzieży odpowiedniej do warunków pogodowych.

 

Warto zabrać własne lornetki.

WYJAZD BEZPŁATNY
 
Działanie sfinansowane z Budżetu Miasta Ełku w ramach projektu "Ełk-przyroda wokół nas"
oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.