Europejskie Dni Ptaków - wyjazd na polder Sątopy-Samulewo

07.09.2015

 

Klub Miłośników Ptaków działający przy Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku zaprasza na wyjazd terenowy w celu obserwacji ptaków. Polder Sątopy Samulewo to znakomite miejsce koncentracji ptaków wodno-błotnych. Oprócz stad gęsi i żurawi, obserwowano tam również stada, świstuna,  cyraneczki, głowienki, czernicy,  gągoła, kulika wielkiego, rożeńca, płaskonosa i wiele innych. W okresie jesiennej migracji stwierdzano na zbiorniku koncentracje dochodzące do 33 000 osobników. 

 

3 października 2015 r.

wyjazd o godz. 5:30 spod CEE

powrót ok godz. 17:00

 

opłata 15 zł/osoba
 
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

 

Zapisy:
Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku
ul. Parkowa 12
87 610 16 24
r.cimochowska@cee.elk.pl