Europejskie Dni Ptaków - wyjazd terenowy

25.09.2017
W ramach obchodów Europejskich Dni Ptaków Centrum Edukacji Ekologicznej oraz Klub Miłośników Ptaków zapraszają na wspólny wyjazd w okolice wsi Biała Olecka. Jest to miejsce, w którym będziemy mieli szansę na zobaczenie łabędzi krzykliwych, różnych gatunków kaczek oraz ptaków siewkowych.
 
Europejskie Dni Ptaków to coroczna impreza organizowana w pierwszy weekend października, podczas której zwracamy szczególną  uwagę na jeden z największych spektakli w świecie przyrody – jesienną wędrówkę ptaków. 
W całej Polsce Ogólnopolskie Towarzystwo Ptaków zaprasza do udziału w wycieczkach, w trakcie których wszyscy wspólnie obserwują i liczą ptaki, a przewodnicy dzielą się z uczestnikami swoją wiedzą. 
 
Ptak tegorocznego liczenia to droździk:
należy on do rodziny drozdowatych (Turdidae), spokrewniony jest z licznie u nas występującymi kwiczołami, śpiewakami i kosami. W Polsce gniazduje tylko kilkadziesiąt par, głównie na północnym wschodzie kraju, znacznie częściej można go obserwować w czasie migracji i zimowania. Warto przeglądać stada zimujących drozdów i nasłuchiwać jego charakterystycznego głosu.
 
Droździk (Turdus iliacus) jest niewielkim drozdem o długości ciała ok. 19–23 cm, zatem znacznie mniejszym od paszkota (Turdus viscivorus), kosa (Turdus merula) i kwiczoła (Turdus pilaris), a także nieznacznie mniejszym od śpiewaka (Turdus philomelos).
 
Wierzch ciała droździka jest ciemniejszy w porównaniu ze spokrewnionymi gatunkami, wyróżniają go także wyraźne śmietankowobiałe brew i wąs. Charakterystyczne są też rdzawoczerwone boki ciała (widoczne zarówno u ptaka siedzącego, jak i w locie) oraz pokrywy podskrzydłowe tego samego koloru, co jednak możemy zobaczyć tylko w locie. Samiec i samica wyglądają tak samo. Młode ptaki są podobne do dorosłych, mają jednak jaśniejsze ubarwienie boków ciała, a także mniej jednolicie ubarwiony grzbiet.