Jesień na Bagnach Biebrzańskich

02.11.2018

 

Towarzystwo Krajoznawstwa i Turystyki Aktywnej przy Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku

oraz Ełckie Stowarzyszenie Ekologiczne

serdecznie zapraszają na cykl wędrówek po bezdrożach…

„4 Pory roku na Bagnach”

 

Biebrzański Park Narodowy został utworzony na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 września 1993 roku jako 18-ty z kolei polski park narodowy. Obecnie, spośród 23 polskich parków narodowych BbPN jest największym parkiem narodowym i jednym z większych w Europie. Celem Parku jest ochrona rozległych torfowisk Kotliny Biebrzańskiej oraz niewielkiego fragmentu Wzgórz Sokólskich o łącznej powierzchni 59.223 ha

 Najcenniejsze walory Parku to szeroka dolina mającej charakter naturalny silnie meandrującej rzeki Biebrzy, z największym zespołem torfowisk w Polsce, zwanych Bagnami Biebrzańskimi. Wraz z unikatową mozaiką i strefowością siedlisk mokradłowych, a także ekstensywnym rolnictwem zachowały się tu rzadkie, zagrożone i ginące w kraju i Europie gatunki roślin, ptaków i innych zwierząt. Charakterystyczne dla Biebrzańskiego Parku Narodowego są również rozległe krajobrazy, ekosystemy i siedliska, które gdzie indziej zostały już bezpowrotnie zniszczone, w wyniku melioracji, osuszania bagien i torfowisk.

Bagna Biebrzańskie są uznawane za jedną z najważniejszych w kraju i w Europie Środkowej ostoi ptaków wodno-błotnych. Jako niezwykle cenny obszar wodno-błotny Biebrzański Park Narodowy w roku 1995 został wpisany na listę Konwencji Ramsar o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego..

 

„Jesień na Bagnach Biebrzańskich”

18 listopada 2018r. (niedziela)

godz. 7:00 - wyjazd spod CEE w Ełku prywatnymi autami

godz. 8:30 - dojazd do miejscowości Dołbarz (ok. 65 km)

godz. 9:00 - 15:00 - wędrówka po bezdrożach.. Biebrzańskich Bagien ok. 10 km 

Trasa w trakcie wędrówki może nieco ulec zmianie w zależności od możliwości kondycyjnych uczestników. 

ok. godz. 16:00 - przyjazd do Ełku 

Trasa: Gugny - Barwik (szlak okresowo bardzo trudny) 9,5 km 

„Barwik” jest idealnym miejscem dla wszystkich miłośników natury, którzy na równi z pięknymi widokami i dzikimi zwierzętami lubują się w długich pieszych wycieczkach.
 
Szlak od wieży widokowej "Barwik" do wieży widokowej przy wsi Gugny oznakowany jest na tyczkach, z powodu braku drzew i punktów charakterystycznych, dlatego też nie wszyscy turyści są w stanie odnaleźć w porę znaki szlaku. Bardzo utrudnione jest też odnalezienie tyczek na odcinkach zakrzaczonych i porośniętych trzciną.  Nie polecamy też tego szlaku osobom mającym problemy z orientacją w otwartym terenie.
 

"Scieżka prowadzi przez suchy  bór sosnowy, aby później przejść w podmokłe lasy i turzycowiska. Dalej idzie się usypaną pośród mokradeł groblą. Po ok 1 km od parkingu dochodzimy do platformy obserwacyjnej, z której można obserwować ptaki bekasowate: dubelty, bekasiki, kszyki. Przy platformie znajduje się tablica opisująca wszystkie gatunki. Idąc dalej mijamy kolejne tablice informacyjne z opisami i zdjęciami tutejszej flory i fauny, a także siedlisk.  Idąc dalej dochodzimy do lekkiego wzniesienia otoczonego sosnami i świerkami, gdzie pośród drzew na wapiennym wyniesieniu stoi wieża widokowa. Widok z wieży rożciąga się na całe bagna. Na horyzoncie patrząc na zachód widać zabudowania i wieże kościoła we wsi Łoje. Czesto z wieży można zobaczyć żerujące łosie, czaple białe i polujące orliki. Jesienią jest również szansa zobaczyć jelenie. Jesiennym popołudniem wieża stanowi dobry punkt do nasłuchiwania bukowiska i rykowiska. Idąc prosto ze schodków mijamy kawałek młodnika i dochodzimy do mostku na rzece Kosódka. Idąc dalej w lewo można kontynuować szlak Barwik – Gugny (ok. 9,5 km) jednak wiosną i jesienią jest to dość trudny szlak, a przy wysokim poziomie wody bardzo trudny, bagna wciągają ponad kolana". https://naszabiebrza.wordpress.com/miejsca/carska-droga/barwik/

Naszym przewodnikiem będzie Pan Przemysław Mydliński z Biebrzańskiego Parku Narodowego. 

Pamiętajcie:

Należy dostosować ubiór do panujących warunków atmosferycznych. Prosimy zabrać ze sobą coś do picia, prowiant na trasę.

Obuwie - teren różnorodny, zalecane kalosze 

Osoby dysponujące prywatnymi autami: prosimy o zgłoszenie podczas zapisów informacji o ilości miejsc wolnych, w celu zabrania nie zmotoryzowanych osób.

 

Udział w wędrówce jest płatny: 

6 zł za osobę - wstęp na teren BbPN

ok. 15 zł za osobę - opłata za paliwo

 

Każdy uczestnik wędrówki ma obowiązek zapoznać się z REGULAMINEM. 

 

Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie 

 

Zapisy:

biuro@cee.elk.pl

87/610 16 24

Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku

ul. Parkowa 12

19-300 Ełk