Konkurs Małych Grantów Ełckiego Stowarzyszenia Ekologicznego

29.08.2018
 
Dofinansowanie realizacji szkolnych projektów z zakresu edukacji ekologicznej - upamiętnienie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
 
Ełckie Stowarzyszenie Ekologiczne zaprasza publiczne przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe i ośrodki szkolno-wychowawcze położone na terenie: Gminy Ełk, Gminy Miasta Ełk, Gminy Kalinowo, Gminy Świętajno, Gminy Wieliczki, Gminy Olecko, Gminy Kowale Oleckie, Gminy Prostki do składania wniosków o dofinansowanie projektów z zakresu edukacji ekologicznej.
 
WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA: 1000,00 ZŁ
Planujemy dofinansować 25 wniosków
 
Środki na projekty ekologiczne realizowane przez placówki pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.