Konkurs Małych Grantów Ełckiego Stowarzyszenia Ekologicznego

08.10.2019
 
Dofinansowanie realizacji szkolnych projektów z zakresu edukacji ekologicznej 
 
7 paździenika 2019 roku Komisja Grantowa przyznała dofinansowania następującym placówkom:
 
 

Lp

Placówka

Tytuł

dotacja

1

Miejskie Przedszkole i Żłobek "Ekoludki"

"Każdy przedszkolak dobrze wie, jak zdrowo i ekologicznie odżywiac się"

1000

2

Miejskie Przedszkole "Słoneczna Ósemka"

Misja dzieci - Ełk bez dzieci

1000

3

Szkoła Podstawowa w Rękusach i. rtm. Witolda Pileckiego 

Poznajemy tajemnice ula

1000

4

Zespół Szkół nr 6 im. Maciej aRataja w Ełku

Ratajowe ogrody

1000

5

Miejskie Przedszkole Perełka im. Jana Brzechwy w Ełku

Przenośna ścieżka sensoryczna

995,88

6

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkieiwcza w Ełku Mały ogrodnik

1000

 

     
 
 
Umowy dotacji na realizację projektów zostaną wysłane pocztą. 
 
 
Środki na projekty ekologiczne realizowane przez placówki pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
 
 
 
TERMIN REALIZACJI PROJEKTÓW: od 14.10.2018 r.
 
TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ Z REALIZACJI PROJEKTU: 20.12.2018 r.