Konkurs Małych Grantów Ełckiego Stowarzyszenia Ekologicznego

29.08.2018
 
Dofinansowanie realizacji szkolnych projektów z zakresu edukacji ekologicznej - upamiętnienie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
 
2 paździenika 2018 roku Komisja Grantowa przyznała dofinansowania następującym placówkom:
 
 

Lp

Placówka

Tytuł

dotacja

1

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Krasnal w Olecku

Kwiaty dla niepodległej – obserwacje przyrodnicze przedszkolaków

1000

2

Miejskie Przedszkole „Słoneczna Ósemka” w Ełku

Zielony patriotyzm

1000

3

Szkoła Podstawowa nr 3 w Ełku

Zatrzymane w kadrze przyrodnicze piękno – Ziemi Ełckiej

1000

4

Szkoła Podstawowa nr 3 w Olecku

Jaka piękna Polska cała

1000

5

Miejskie Przedszkole Bajka w Ełku

Przedszkolaki z „Bajki” poznają polską przyrodę

1000

6

Szkoła Podstawowa nr 4 w Eku

Drzewo na stulecie Niepodległej

999

7

Miejskie Przedszkole i Żłobek Ekoludki w Ełku

Przyrodnicze wędrówki po niepodległej Polsce

1000

 
 
Umowy dotacji na realizację projektów zostaną wysłane pocztą. 
 
 
Środki na projekty ekologiczne realizowane przez placówki pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
 
 
 
TERMIN REALIZACJI PROJEKTÓW: od 15.10.2018 r. do 11.11.2018 r.
 
TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ Z REALIZACJI PROJEKTU: 30.11.2018 r.