NOWY SYSTEM SEGREGACJI ODPADÓW

10.12.2019
 
 
 
NOWE ZASADY ZBIÓRKI ODPADÓW W EŁKU
 
Od 1 czerwca 2020 roku zmienią sie zasady segregacji odpadów. 
 
 
CO TAK NAPRAWDĘ SIĘ ZMIENIA?
 
Zmiany w zakresie gospodarowania odpadami związane są z rozporządzeniem Ministra Środowiska. Od 1 czerwca 2020 r. na terenie Miasta Ełku wdrożony zostanie jednolity dla całego kraju nowy system selektywnego zbierania odpadów komunalnych. System ten wprowadza kategorie odpadów (tzw. „frakcje”) wraz z jednolitymi oznaczeniami pojemników/kontenerów do ich składowania: 
 
 
FRAKCJA NALEŻY WYRZUCAĆ NIE NALEŻY WYRZUCAĆ
SZKŁO
 • butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych)
 • szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców)
 
 • ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów
 • szkła okularowego
 • szkła żaroodpornego
 • zniczy z zawartością wosku
 • żarówek i świetlówek
 • reflektorów
 • opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych
 • uster
 • szyb okiennych i zbrojonych
 • monitorów i lamp telewizyjnych
 • termometrów i strzykawek
 
PAPIER
 • opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą)
 • katalogi, ulotki, prospekty
 • gazety i czasopisma
 • papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki
 • zeszyty i książki
 • papier pakowy
 • torby i worki papierowe
 
 • ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych
 • papieru lakierowanego i powleczonego folią
 • papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego
 • kartonów po mleku i napojach
 • papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych
 • tapet
 • pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych
 • zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych
 • ubrań
METALE I TWORZYWA SZTUCZNE
 • odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach
 • nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych
 • plastikowe opakowania po produktach spożywczych
 • opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach)
 • opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.
 • plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie
 • aluminiowe puszki po napojach i sokach
 • puszki po konserwach
 • folię aluminiową
 • metale kolorowe
 • kapsle, zakrętki od słoików
 
 • butelek i pojemników z zawartością
 • plastikowych zabawek
 • opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych
 • opakowań po olejach silnikowych
 • części samochodowych
 • zużytych baterii i akumulatorów
 • puszek i pojemników po farbach i lakierach
 • zużytego sprzętu elektronicznego i AGD
 
ODPADY BIODEGRADOWALNE
 • odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.)
 • gałęzie drzew i krzewów
 • skoszoną trawę, liście, kwiaty
 • trociny i korę drzew
 • niezaimpregnowane drewno
 • resztki jedzenia
 
 • kości zwierząt
 • oleju jadalnego
 • odchodów zwierząt
 • popiołu z węgla kamiennego
 • leków
 • drewna impregnowanego
 • płyt wiórowych i pilśniowych MDF
 • ziemi i kamieni
 • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)
 
ODPADY ZMIESZANE/RESZTKOWE
 • ceramika, doniczki, porcelana, fajans, kryształy
 • szkło okularowe i szkło żaroodporne
 • znicze z zawartością wosku
 • reflektory
 • opakowania po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych
 • lustra
 • szyby okienne i zbrojone
 • butelki i pojemniki z zawartością
 • plastikowe zabawki
 • opakowania po olejach silnikowych
 • puszki i pojemniki po farbach i lakierach
 • kości zwierząt
 • olej jadalny
 • odchody zwierząt
 • drewno impregnowane
 • płyty wiórowe i pilśniowe MDF
 • ziemia i kamienie
 
 • odpadów niebezpiecznych
 • lekarstw
 • smarów
 • środków chwastobójczych
 • odpadów gabarytowych

 

DO PUNKTU 
DOBROWOLNEGO GROMADZENIA ODPADÓW
PGO EK0-MAZURY W SIEDLISKACH 
MOŻNA PRZEKAZAĆ:
 
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (RTV i AGD)
odpady wielkogabarytowe
inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe
złom stalowy i metale kolorowe
popioły paleniskowe
żużle i pyły kotłowe
odpady niebezpieczne (baterie, akumulatory, świetlówki i inne odpady zawierające rtęć)
oleje odpadowe i tłuszcze jadalne