Ochrona bioróżnorodności na obszarach rolniczych

30.03.2018

 

Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku oraz Biebrzański Park Narodowy serdecznie zapraszają na warsztaty pt.:

„Ochrona bioróżnorodności na obszarach rolniczych”

W dniach 6 kwietnia oraz 13 kwietnia będziemy rozmawiać o tym jaki wpływ na przyrodę ma intensyfikacja rolnictwa, o nowoczesnych metodach upraw ziemi oraz o zagrożeniach płynących z tego faktu. Jak również o obecnym wpływie zmian klimatycznych na środowisko i uprawy rolne, degradację terenów szczególnie cenny przyrodniczo oraz na zanikanie określonych gatunków ptaków. Przedstawimy również argumenty jak istotny wpływ na środowisko i życie człowieka mają zmiany w gospodarce wodnej. W tym celu serdecznie zachęcamy do przybycia na warsztat by dowiedzieć się nieco więcej dlaczego mokradła i bagna są tak istotne dla utrzymania ekosystemu, jak również zapoznać się z działaniami hydrotechnicznymi w ramach działań projektu LIFE13 „Renaturyzacja sieci hydrograficznej w Basenie Środkowym doliny Biebrzy. Etap II” realizowanym przez Biebrzański Park Narodowy.

 

Warsztaty 6 kwietnia / 13 kwietnia 2018

godzina 17:30 – 19:00

w siedzibie CEE

            Udział w warsztatach jest BEZPŁATNY!

 

Więcej informacji na temat projektu znajdą Państwo na stronie: https://www.renaturyzacja2.biebrza.org.pl/

 

ZAPISY: 87/610 16 24

6 kwietnia: biuro@cee.elk.pl

13 kwietnia: r.cimochowska@cee.elk.pl