Prezentacja obszarów chronionych i atrakcyjnych przyrodniczo - Park Narodowy Bory Tucholskie

13.04.2015

P A R K   N A R O D O W Y 

Bory Tucholskie 

Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku wraz z Ełckim Stowarzyszeniem Ekologicznym zapraszają przedstawiciela Parku Narodowego Bory Tucholskie do udziału w projekcie: "Prezentacja obszarów chronionych i atrakcyjnych przyrodniczo". Prelekcje mają na celu omówienie ekosystemu leśnego i wodnego chronionego obszaru. Odbiorcami są dzieci i młodzież z ełckich szkół, jak również uczniowie ze szkół poza Ełkiem. 

27 kwietnia (poniedziałek) -  spotkania w placówkach oświatowych poza Ełkiem

28 kwietnia (wtorek) - spotkania w placówkach oświatowych w Ełku.

Spotkanie w szkole trwa 45 minut.

Decyduje pierwszeństwo zgłoszeń 

Zapisy :
tel. 876101624,
mailowo: e.sigiel@cee.elk.pl,
 

S E R D E C Z N I E    Z A P R A S Z A M Y