Rowerem i pieszo przez Puszczę Augustowską

10.07.2019

 

Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku, Ełckie Stowarzyszenie Ekologiczne i Nieformalne Towarzystwo Krajoznawstwa i Turystyki Aktywnej serdecznie zapraszają na kolejny wyjazd z cyklu "Rowerem i pieszo przez Parki Narodowe i Krajobrazowe". Tym razem udamy się do Puszczy Augustowskiej, która jest jednym z największych polskich kompleksów leśnych (powierzchnia ponad 1100 km2) położonym w większości na terenie naszego kraju a także na Litwie i Białorusi. Skład drzewostanu puszczy to w 85 % bory, w mniejszej części też olsy i grądy. W borach prym wiedzie sosna i w znacznie mniejszym stopniu świerk. Często można natknąć się na drzewa, które osiągnęły wiek 120, a rzadziej nawet 200 lat i wysokość do 40 m. Puszcza Augustowska jest jednym z największych kompleksów leśnych Polski, a wraz z puszczami Litwy i Białorusi bezpośrednio z nią sąsiadującymi, stanowi jeden z największych zwartych kompleksów Europy. Polany puszczańskie zajmują enklawy wiejskie i osady leśne. Napotkać tu można liczne jeziora, miejscami także podmokłe łąki i torfowiska. Puszcza i Jeziora Augustowskie wraz z doliną Rospudy stanowią obszary chronionego krajobrazu. Na terenie Puszczy Augustowskiej znajduje się wiele obszarów chronionych. Najważniejszym z nich jest  Wigierski Park Narodowy. Poza tym utworzono rezerwaty florystyczno-faunistyczne, krajobrazowe i inne. Na terenie Puszczy Augustowskiej doliczono się ok.  1000 gatunków roślin naczyniowych. Flora puszczy jest charakterystyczna dla Europy północno-wschodniej, aczkolwiek zachowały się tu  pozostałości po epoce lodowcowej takie jak, np. bażyna czarna, zimoziół północny, borówka bagienna czy cis. Stwierdzono też występowanie gatunków roślin związanych ze strefą śródziemnomorską. Co do fauny, to w puszczy występuje ponad 2000 gatunków zwierząt, z czego znaczną większość stanowią bezkręgowce.

Dnia: 21 lipca (niedziela)
Start: godz. 8:00 
Miejsce: CEE w Ełku, ul. Parkowa 12
powrót około godz. 18:00

 

TRASA ROWEROWA

Podłoże: przewaga szutrów,  asfalt

TRASA PIESZA

Mikaszówka - MOR Uroczysko Podlipki - MOR Dworczysko - Muły - Śluza Kudrynki - Rudawka - Śluza Tartak - Mikaszówka (ok. 40 km)

Start zlokalizowany jest we wsi Mikaszówka. Przez wieś przepływa Kanał Augustowski. Znajduje się tam kamienna śluza na Kanale Augustowski. Na trasei znajdują się: Kościół św. Marii Magdaleny w Mikaszówce; Śluza Kurzyniec; Śluza Kudrynki; Śluza Tartak; Śluza Sosnówek; Śluza Mikaszówka; 

Prowadzący - Andrzej Salik

Rygol (parking nad Czarna Hańczą) - Śluza Sosnówek - Śluza Tartak - Śluza Kudrynki - Kilemin - Rygol (ok. 18 km)

Start i meta wyprawy są zlokalizowane w miejscu, gdzie od Czarnej Hańczy oddziela się rzeka Szlamica. Na trasie znajduje się do pokonania szereg budowli hydrotechnicznych: dwa mosty i jaz na rzece Szlamicy, most na Czarnej Hańczy, zabytkowe śluzy na Kanale Augustowskim: Sosnówek, Tartak i Kudrynki.

Prowadzący - Jarosław Wasilewski

Udział jest BEZPŁATNY. 

ILOŚĆ MIEJSC MOCNO OGRANICZONA - DECYDUJE PIERWSZEŃSTWO ZGŁOSZEŃ 

Uwaga: Uczestnicy proszeni są o dostosowanie ubioru do panujących warunków atmosferycznych, prosze wziąć kiełbaski na ognisko (na zakończenie odbędzie się ognisko). 

 

 

Zapisy: 
87/ 610 16 24
e.sigiel@cee.elk.pl

 

Działanie współfinansowane z budżetu Miasta Ełku w ramach projektu "Rowerem i pieszo przez Parki Narodowe i Krajobrazowe cz.3"