Warsztaty dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych

08.05.2014

Ogłaszamy nabór na warsztaty dotyczące edukacji ekologicznej

i zajęć terenowych. Warsztaty odbędą się:

 

7 czerwca 2014 r. (sobota)

Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego -

Stacja terenowa w miejscowości Sajzy

 

Warsztaty przeznaczone są dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i poprowadzą je wykładowcy z zagranicy oraz doktoranci Wydziału Biologii UW.

Proponowane warsztaty stanowią dwa, połączone ze sobą bloki oparte o wykorzystanie najbliższego otoczenia, do przeprowadzenia zajęć zwiększających świadomość przyrodniczą uczniów. W trakcie części terenowej zaprezentowane zostaną pospolite grupy bezkręgowców lądowych oraz rośliny synantropijne. Prowadzący pokażą  jak w oparciu o podstawowe i łatwe do zdobycia pomoce przeprowadzić zajęcia uwrażliwiające na bogactwo otaczającej nas przyrody. W dalszej części, podczas warsztatów komputerowych, uczestnicy zajęć będą mogli wykorzystać materiał zebrany w części terenowej do przygotowania przejrzystej i poprawnej prezentacji multimedialnej oraz zapoznają się z komputerowym kluczem ułatwiającym rozpoznawanie krajowych gatunków roślin.

 

Program warsztatów:

1. 10:00 – Powitanie uczestników ( dr. Piotr Borsuk, Prodziekan Wydziału Biologii UW);

2. Przedstawienie celów i programu spotkania (prof. UW Ligia Tuszyńska);

3.  Przekazanie materiałów dydaktycznych uczestnikom;

4. Świadomość ekologiczna społeczeństwa niemieckiego – krytyczna analiza badań (dr. Maria Marchwacka);

5. Zajęcia terenowe i warsztaty komputerowe ( w dwóch grupach);

6. Podsumowanie spotkania;

7. Wręczenie certyfikatów uczestnikom.

11:00-13:00 – zajęcia terenowe

- Bezkręgowce lądowe – koordynator: Michał Kamiński

- Rośliny synantropijne – koordynator: Joanna Wójtowicz

14:00-16:00 – zajęcia warsztatowe

- Oznaczanie roślin za pomocą klucza – koordynator: Milena Baźlekowa

- Jak przygotować prezentację multimedialną? – koordynator: Agnieszka Pieniążek

Opis poszczególnych zajęć:

Bezkręgowce lądowe – zajęcia, w trakcie których zaprezentowane zostaną podstawowe grupy bezkręgowców lądowych, które można spotkać w najbliższej okolicy, a także proste metody, dzięki którym można znaleźć i rozpoznać omawiane zwierzęta.

Rośliny synantropijne – zajęcia, podczas których uczestnicy zostaną zapoznani z roślinami najczęściej spotykanymi w sąsiedztwie siedzib ludzkich. Przedstawione zostaną podstawowe cechy diagnostyczne umożliwiające rozpoznawania omawianych gatunków.

Oznaczanie roślin za pomocą klucza komputerowego – warsztaty komputerowe, w trakcie których uczestnicy zostaną zapoznani z multimedialnych kluczem do oznaczania krajowych gatunków roślin. W ramach ćwiczenia obsługi będą mogli samodzielnie oznaczyć rośliny zebrane w najbliższej okolicy.

Jak przygotować prezentację multimedialną – warsztaty komputerowe prezentujące podstawowe zasady komponowania dobrej i przejrzystej prezentacji multimedialnej. Omówione zostaną najczęściej popełniane błędy oraz przedstawione zostaną sposoby ich unikania.

 

 

Zapisy:

Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku

ul. Parkowa 12

19-300 Ełk

87 610 16 24

r.cimochowska@cee.elk.pl

 

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!