Zimowe "EkoFerie"

09.01.2018

 

Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku wraz z Ełckim Stowarzyszeniem Ekologicznym

zapraszają uczniów szkół podstawowych na zimowe zajęcia z ekologią „EkoFerie”.

 

Kształtowanie postaw proekologicznych stanowi obecnie jedno z najtrudniejszych wyzwań stojących przed współczesnym pokoleniem. W działaniach na rzecz ochrony środowiska często zapomina się o dzieciach najmłodszych, uważając, że są zbyt małe, by brać udział w walce o czyste otoczenie, a przecież to one będę tworzyły naszą przyszłość. Edukacja ekologiczna dzieci już od namlodszych lat życia jest podstawowym warunkiem racjonalnego postępowania w duchu szacunku do przyrody i jej ochrony tu i teraz oraz w przyszłości. Wiadomo przecież, że prawidłowy rozwój dziecka w kontakcie z przyrodą przynosi wartości niedające się wytworzyć w żaden inny sposób.

Dlatego też wychowawcy zimowych zajęć w Centrum Edukacji podniosą świadomość związków, jakie łączą uczestników zajęć z otaczającym światem przyrody.

Treści zawarte w programie zapewniają uczestnikom poznawanie i pogłębianie wiadomości z zakresu ekologii w formie obserwacji, doświadczeń i zabaw.

 

Zajęcia zimowe odbędą się w dwóch turnusach.

I turnus – od 22 stycznia do 26 stycznia 2017r.

II turnus – od 29 stycznia do 2 lutego 2017r.

W godzinach od 09:00 do 13:00 – opłata 25 zł za turnus od osoby.

 

Zapisy przyjmujemy na formularzach zgłoszeniowych  bądź w sekretariacie Centrum Edukacji przy ul. Parkowej 12.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem ferii zimowych

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje pierwszeństwo zgłoszeń. 

 

Dodatkowe informacje:

nr. tel. 87/610 16 24

adres e-mail: biuro@cee.elk.pl

ul. Parkowa 12

19-300 Ełk