Zimowe zajęcia „EkoFerie”

10.01.2017
Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku
wraz z Ełckim Stowarzyszeniem Ekologicznym zapraszają uczniów szkół podstawowych na zimowe zajęcia z ekologią „EkoFerie”.
 

Kształtowanie postaw proekologicznych stanowi obecnie jedno z najtrudniejszych wyzwań stojących przed współczesnym pokoleniem. W działaniach na rzecz ochrony środowiska często zapomina się o dzieciach najmłodszych, uważając, że są zbyt małe, by brać udział w walce o czyste otoczenie, a przecież to one będę tworzyły naszą przyszłość. Edukacja ekologiczna dzieci już od najmłodszych lat życia jest podstawowym warunkiem racjonalnego postępowania w duchu szacunku do przyrody i jej ochrony tu i teraz oraz w przyszłości. Wiadomo przecież, że prawidłowy rozwój dziecka w kontakcie z przyrodą przynosi wartości niedające się wytworzyć w żaden inny sposób.Dlatego też wychowawcy zimowych zajęć w Centrum Edukacji podniosą świadomość związków, jakie łączą uczestników zajęć z otaczającym światem przyrody.

Treści zawarte w programie zapewniają uczestnikom poznawanie i pogłębianie wiadomości z zakresu ekologii w formie obserwacji, doświadczeń i zabaw.

Zajęcia zimowe odbędą się w dwóch turnusach.

I turnus – od 23 stycznia do 27 stycznia 2017r.
II turnus – od 30 stycznia do 3 lutego 2017r.
 
W godzinach od 09:00 do 13:00
 

Opłata 25 zł za turnus od osoby.

Zapisy przyjmujemy na formularzach zgłoszeniowych  bądź w sekretariacie Centrum Edukacji przy ul. Parkowej 12.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem ferii zimowych!

Tel.: 87/610 16 24