Galerie

28.04.2014

Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z Ełckim Stowarzyszeniem Ekologicznym ogłosiło II edycję Konkursu Wiedzy z Okazji Dnia Ziemi. Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych. Głównym celem konkursu było zainteresowanie uczniów przyrodą, poszerzaniem wiedzy przyrodniczej oraz podnoszeniem świadomości ekologicznej.

Konkurs odbywał się w dwóch etapach:

Etap I – szkolny – odbył się 4 kwietnia 2014r. we wszystkich  zgłoszonych placówkach

Etap II – Finał Konkursu Wiedzy z Okazji Dnia Ziemi – odbył się 28 kwietnia 2014r. w CEE w Ełku

Do zmagań w I etapie konkursu stanęło 257 uczniów z 15 szkół podstawowych z regionu. Każda zgłoszona szkoła wyłoniła trzech uczniów, którzy zdobyli największa ilość punktów w I etapie. Reprezentowal oni swoją szkołę podczas finału Konkursu Wiedzy z Okazji Dnia Ziemi. W części finałowej Konkursu, uczniowie poza tym, że zdobywali punkty indywidualnie w celu wyłonienia zwycięzcy, to dodatkowo zbierali punkty dla szkoły. Punkty uzyskane przez trzech przedstawicieli poszczególnych szkół zostały zsumowane i wyłoniliśmy oraz nagrodziliśmy zwycięskie placówki.

Lista zwycięsców TUTAJ

GALERIA ZDJĘĆ 

14.04.2014

Dnia 12 kwietnia br. Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku wraz z Towarzystwem Krajoznawstwa i Turystyki Aktywnej zorganizowali rajd rowerowy. Trasa rozpoczęła się przy budynku CEE, rowerzyści kierując się w stronę Lipińskich Małych jechali wzdłuż  pięknych lasów sosnowych i świerkowych  największego kompleksu leśnego ziemi ełckiej, mijali rzekę Ełk, najdłuższą rzekę na Pojezierzu Ełckim, bardzo wartościową z punktu widzenia przyrodniczego ekosystemu. W miejscowości Ostrykół uczestnicy mogli wejść do najstarszego na Warmii i Mazurach drewnianego kościoła pochodzącego z 1667 r., obok którego rosną pomnikowe dęby. W Boguszach przy  potężnym, dawnym polsko-pruskim słupie granicznym, w którym stykały się ziemie Prus, Polski i Litwy odbyło się ognisko z pieczeniem kiełbasek. W drodze powrotnej rowerzyści mogli obejrzeć znajdujace sie w lesie magazyny, które funkcjonowały podczas II Wojny Światowej. Odważni mogli wejśc do jednego z licznych bunkrów. Dalej trasa prowadziła przez miejscowości Żelazki, Regiel do Ełku. Pogoda dopisała, na rowerze było wręcz gorąco, a 50 kilometrową trasę uczestnicy pokonali bez żadnych problemów w 6 godzin. 

Serdecznie dziekujemu za uczestnictwo. 

GALERIA ZDJĘĆ 

11.04.2014

Już po raz IV obyła się akcja Wiosennego Sprzątania Warmii i Mazur. Do udziału w akcji zgłosiły się ełckie placówki oświatowe, organizacje pozarządowe i oraz grupy nieformalne. Dzięki współpracy z Nadleśnictwem Ełk, akcją zostały objęte są nie tylko tereny miejskie, ale również pobliskie lasy, do których ludzie wciąż wyrzucają rozmaite odpady. Udział w Wiosennym Sprzątaniu Warmii i Mazur to dobry sposób na uświadomienie sobie, że to jak wygląda okolica w której mieszkamy zależy głównie od nas samych. Wszyscy uczestnicy zostali zaopatrzeni w worki o raz rękawice do sprzątania, a po zakończonej akcji wszyscy zostali zaproszenie do udziału w ogniskach. Do tegorocznej akcji przystąpiło 2300 osób.

GALERIA ZDJĘĆ 

Strony