Galerie

08.04.2014

Każdy z nas zdaje sobie sprawę ze szkodliwości środków chemicznych, których używamy do codziennej pielęgnacji domu.  Podczas sprzątania myślimy o skutecznymi i szybkim działaniu, nie zdając sobie sprawy, że używając naturalnych, ekologicznych środków czystości, działanie będzie takie samo, a przede wszystkim nie będzie szkodliwe dla zdrowia. Co to znaczy czyścić ekologicznie? Jak własnoręcznie przygotować środki czyszczące? Jak używać znanych od wieków substancji, aby mieć czysty i ekologiczny dom? Takie informacje uzyskały uczestniczki warsztatu „Naturalne sposoby na sprzątanie domu”, dnia 7 kwietnia b.r.  prowadzonego przez Panią Monikę Kępczyńską,  której pasją jest tworzenie środków czystości używając tylko ekologicznych, przyjaznych środowisku środków. Pokaz połączony był z warsztatami, w którym uczestniczki same tworzyły jeden środek czyszczący. Ogromna wiedza i pasja z jaką Pani Monika opowiadała o naturalnych środkach, tym bardziej zachęciło uczestniczki do spróbowania jej przepisów w domu. 

07.04.2014

W dniach 3-4 kwietnia 2014 r. odbył się cykl spotkań z Panem Maciejem Szajowskim, przedstawicielem Pienińskiego Parku Narodowego w ramach projektu „Prezentacja obszarów chronionych i atrakcyjnych przyrodniczo”.

Pieniny od dawna przyciągały uwagę miłośników przyrody i naukowców, nie tylko dzięki swej odrębności geomorfologicznej i zróżnicowaniu flory i fauny, ale także – urokliwemu pięknu. Pan Maciej Szajowski  postarał się, aby w ciekawy sposób opowiedzieć o bogactwie świata roślinnego, znajdującego się w Pieninach. Nie starczyłoby czasu na scharakteryzowanie wszystkich roślin znajdujących się w Pieninach (ok. 1100 gatunków roślin) Pan Szajowski opowiedział m.in. o miesięcznicy trwałej, języczniku zwyczajnym, chryzantemie Zawackiego, goździku kartuzek, asterze alpejskim, pszonaku pienińskim, które należą do jednych z najcenniejszych roślin. Pieniny to również królestwo storczyków, ok. 25 gatunków znajduje się w Pieninach. Chwile uwagi poświęcił także dla świata zwierząt kręgowych. O bogactwie parku stanowią także ptaki. Występują wśród nich rzadkie gatunki, takie jak sokół wędrowny, orzeł przedni, dzięcioł, bocian czarny, głuszec, orlik krzykliwy pustułka. Dumą parku są także motyle. Ich przedstawiciele to niepylak apollo, gatunek występujący tylko na obszarze Pienin oraz niepylak mnemozyna. O tych, i  wielu innych również ciekawych rzeczach mogli dowiedzieć się uczniowie spotkań.

          W pierwszy dzień spotkań odbyły się prelekcje w ełckich szkołach.  Drugi dzień spotkań był dniem wyjazdowym do szkół w Gołdapi , Starych Juch, Olecka i do Judzikach. 

Strony