Konkurs plastyczny „Odnawialny sposób na smo(k)ga”

20.11.2019
Zapraszamy dzieci z przedszkoli i uczniów szkół podstawowych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego do udziału w konkursie plastycznym „Odnawialny sposób na smo(k)ga”. Przedmiotem konkursu jest stworzenie pracy plastycznej, ukazującej wybrany przez autora sposób walki ze smogiem, uwzględniający wykorzystanie zasobów odnawialnych źródeł energii: słońca, wiatru, geotermii, wody, biomasy. Na konkurs można zgłaszać prace wyłącznie formatu A3, wykonane indywidualnie, samodzielnie, dowolną techniką (oprócz form przestrzennych).
 
 
 Załączniki
 
 
Prace i formularz zgłoszenia należy przesłać do 12 grudnia 2019 r.
na adres: Warmińsko-Mazurska Agencja Energetyczna sp. z o.o. , ul. Kościuszki 37A 
 10-503 Olsztyn z dopiskiem „Smog”
 
 
lub do
 
Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku 
ul. Parkowa 12
19-300 Ełk 
 
 
 
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.wmae.pl