TROSZCZĘ SIĘ O ZWIERZĘTA - KONKURS PLASTYCZNY

11.09.2017

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej, która w ciekawy sposób przedstawi możliwości opieki nad zwierzętami leśnymi, domowymi pupilami, zwierzętami bezdomnymi czy też zwierzętami gospodarskimi. 

Termin nadsyłania prac – 25 września 2017 r.

Zasady nadsyłania prac:
- Wykonanie samodzielnie pracy plastycznej formatu A4 (prace w większym formacie nie będą oceniane przez Komisję);
- Przyjmowane będą prace płaskie – różne techniki – prosimy jednak nie używać materiałów nietrwałych i sypkich;
- Na tylnej stronie pracy należy dokleić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.cee.elk.pl;
- Prace wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym należy przesłać na adres CEE w Ełku, ul. Parkowa 12, lub złożyć osobiście;
- Jeden autor może wykonać jedną pracę plastyczną;
- Z każdej grupy przedszkolnej lub klasy szkolnej można złożyć max. 4 prace
 
Ogloszenie wyników oraz rozdanie nagród nastapi 3 października podczas festynu "Uśmiechnięte 4 łapy"