Oferta dla różnych grup wiekowych

OFERTA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH 
 
 
 
Zapisy grup na zajęcia edukacyjne przyjmowane są pod nr. tel. 87 610 16 24
Opłata za zajęcia wynosi 2zł od uczestnika
 
 
 
1. „Żyjemy w zgodzie z naturą”
Wkraczamy w tajemniczy świat ekologii - Zajęcia mają na celu kształtowanie świadomości ekologicznej poprzez nauczanie o ekologii. Przez zabawę, manipulowanie, obserwację, badanie i działanie dzieci uczą się na zajęciach poznawać otaczający je świat. 
Rok z życia bociana białego - Uczestnicy dowiadują się, że bocian biały jest ptakiem wędrownym. Zapoznają się z: trasami przelotów, lokalizacją i sposobem budowy gniazd, wysiadywaniem jaj i opieką nad pisklętami, miejscami żerowania i rodzajem pokarmu, boćkowymi kłopotami.
Spójrz na las okiem ekologa - W trakcie zajęć dzieci poznają mieszkańców poszczególnych warstw lasu oraz zależności występujące między nimi; wkraczają w różne typy lasów, a bawiąc się, poznają rolę roślin i zwierząt w przyrodzie.
Dzięcioł - twórca dziupli  - Głównym celem zajęć jest poznanie gatunków dzięciołów występujących w Polsce. W trakcie zajęć uczestnicy poznają życie dzięciołów, dowiadują się, co jest ich pokarmem, co to jest dziupla i jak powstaje, uczą się przystosowań dzięcioła do kucia w drzewie. 
Poznajemy drzewa najbliższej okolicy - Podstawowym celem zajęć jest budowanie więzi emocjonalnej dziecka z przyrodą oraz poznawanie jej innymi niż wzrok zmysłami. Przy pomocy okazów naturalnych oraz przewodników dzieci uczą się rozpoznawać najczęściej spotykane w najbliższej okolicy gatunki drzew. 
Tajemnicza woda, powietrze i gleba - W trakcie zajęć uczniowie poznają zasoby wody na naszej planecie, jej krążenie w przyrodzie oraz metody racjonalnego gospodarowania wodą we własnych domach. Dowiadują się, jak powstaje gleba, co to jest profil glebowy, wykonują takie profile. Poznają, co zawiera gleba i obserwują te składniki przez mikroskop stereoskopowy. 
Życie ptaków drapieżnych  - W trakcie zajęć uczestnicy oglądają pióra ptaków, poznają ich typy i budowę (pióra konturowe i puchowe). Uczą się rozpoznawać ptaki po ich sylwetkach w locie, budowane przez nie gniazda, zaznajamiają się z tokami oraz ze zjawiskiem kainizmu. 
Sowy - nocne drapieżniki - Celem zajęć jest zapoznanie uczniów z kilkoma gatunkami polskich sów, ich zwyczajami i biologią oraz uświadomienie konieczności ochrony tych ptaków. Uczestnicy poznają pojęcie wypluwki, sposób jej tworzenia, zbierania i przechowywania. 
Jak działają prawa w przyrodzie? – W trakcie zajęć uczestnicy poznają magnetyzm, elektryczność, napięcie powierzchniowe, siły przylegania, spójności. Dzieci zdobywają wiedzę poprzez wykonywanie ćwiczeń, doświadczeń z wykorzystaniem ciekawych pomocy dydaktycznych.
Monitoring wód Jeziora Ełckiego - Dzieci za pomocą walizek EKO oznaczają twardość wody, zawartość azotanów, azotynów, fosforanów oraz określają jej pH. Pobierają próbki bezkręgowców, obserwują materiał biologiczny za pomocą mikroskopów stereoskopowych i określają skład jakościowy i ilościowy organizmów zasiedlających wody (makrofauny bezkręgowej). 
Odnawialne źródła energii – moda, czy przyszłość Ziemi? – W czasie zajęć uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób można pozyskać energię ze Słońca, wiatru, wnętrza Ziemi, biomasy i wody. Poznają zalety i wady alternatywnych źródeł energii.
 
Adresaci: grupy przedszkolne, uczniowie szkół podstawowych
Współpraca: Regina Merchelska, Małgorzata Russek
 
 
 
DOSTĘPNE TERMINY
 
 
 
Regina Merchelska 9.02 wtorek 8:15-11:15 zajęte
Małgorzata Russek 10.02 środa 8:15-11:15  
Małgorzata Russek 11.02 czwartek 8:15-11:15  
Regina Merchelska 16.02 wtorek 8:15-11:15  
Małgorzata Russek 17.02 środa 8:15-11:15  
Małgorzata Russek 18.02 czwartek 8:15-11:15  
Regina Merchelska 23.02 wtorek 8:15-11:15  
Małgorzata Russek 24.02 środa 8:15-11:15  
Małgorzata Russek 25.02 czwartek 8:15-11:15  
Regina Merchelska 2.03 wtorek 8:15-11:15  
Małgorzata Russek 3.03 środa 8:15-11:15  
Małgorzata Russek 4.03 czwartek 8:15-11:15  
Regina Merchelska 9.03 wtorek 8:15-11:15  
Małgorzata Russek 10.03 środa 8:15-11:15  
Małgorzata Russek 11.03 czwartek 8:15-11:15  
Regina Merchelska 16.03 wtorek 8:15-11:15 zajęte
Małgorzata Russek 17.03 środa 8:15 - 11:15 zajęte
Małgorzata Russek 18.03 czwartek 8:15-11:15  
Regina Merchelska 23.03 wtorek 8:15-11:15 zajęte
Małgorzata Russek 24.03 środa 8:15-11:15  
Małgorzata Russek 25.03 czwartek 8:15-11:15  
Regina Merchelska 30.03 wtorek 8:15-11:15  
Małgorzata Russek 31.03 środa 8:15-11:15  
Małgorzata Russek 7.04 środa 8:15-11:15  
Małgorzata Russek 8.04 czwartek 8:15-11:15  
Regina Merchelska 13.04 wtorek 8:15-11:15 zajęte
Małgorzata Russek 14.04 środa 8:15-11:15  
Małgorzata Russek 15.04 czwartek 8:15-11:15 zajęte
Regina Merchelska 20.04 wtorek 8:15-11:15  
Małgorzata Russek 21.04 środa 8:15-11:15  
Małgorzata Russek 22.04 czwartek 8:15-11:15  
Regina Merchelska 27.04 wtorek 8:15-11:15  
Małgorzata Russek 28.04 środa 8:15-11:15 zajęte
Małgorzata Russek 29.04 czwartek 8:15-11:15  
Regina Merchelska  4.05 wtorek 8:15-11:15 zajęte
Małgorzata Russek 5.05 środa 8:15-11:15  
Małgorzata Russek 6.05 czwartek 8:15-11:15  
Regina Merchelska 11.05 wtorek 8:15-11:15  
Małgorzata Russek 12.05 środa 8:15-11:15  
Małgorzata Russek 13.05 czwartek 8:15-11:15  
Regina Merchelska 18.05 wtorek 8:15-11:15  
Małgorzata Russek 19.05 środa 8:15-11:15  
Małgorzata Russek 20.05 czwartek 8:15-11:15  
Regina Merchelska 1.06 wtorek 8:15-11:15  
Małgorzata Russek 2.06 środa 8:15-11:15  
Regina Merchelska 8.06 wtorek 8:15-11:15  
Małgorzata Russek 9.06 środa 8:15-11:15  
Małgorzata Russek 10.06 czwartek 8:15-11:15  
Regina Merchelska 15.06 wtorek 8:15-11:15  
Małgorzata Russek 16.06 środa 8:15-11:15  
Małgorzata Russek 17.06 czwartek 8:15-11:15  
Regina Merchelska 22.06 wtorek 8:15-11:15  
Małgorzata Russek 23.06 środa 8:15-11:15  
Małgorzata Russek 24 czwartek 8:15-11:15