Oferta dla różnych grup wiekowych

OFERTA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH 
 
 
 
Zapisy grup na zajęcia edukacyjne przyjmowane są pod nr. tel. 87 610 16 24
Terminy zajęć ustalane są indywidualnie
 
 
 
 
1. „Żyjemy w zgodzie z naturą”
Wkraczamy w tajemniczy świat ekologii - Zajęcia mają na celu kształtowanie świadomości ekologicznej poprzez nauczanie o ekologii. Przez zabawę, manipulowanie, obserwację, badanie i działanie dzieci uczą się na zajęciach poznawać otaczający je świat. 
Rok z życia bociana białego - Uczestnicy dowiadują się, że bocian biały jest ptakiem wędrownym. Zapoznają się z: trasami przelotów, lokalizacją i sposobem budowy gniazd, wysiadywaniem jaj i opieką nad pisklętami, miejscami żerowania i rodzajem pokarmu, boćkowymi kłopotami.
Spójrz na las okiem ekologa - W trakcie zajęć dzieci poznają mieszkańców poszczególnych warstw lasu oraz zależności występujące między nimi; wkraczają w różne typy lasów, a bawiąc się, poznają rolę roślin i zwierząt w przyrodzie.
Dzięcioł - twórca dziupli  - Głównym celem zajęć jest poznanie gatunków dzięciołów występujących w Polsce. W trakcie zajęć uczestnicy poznają życie dzięciołów, dowiadują się, co jest ich pokarmem, co to jest dziupla i jak powstaje, uczą się przystosowań dzięcioła do kucia w drzewie. 
Poznajemy drzewa najbliższej okolicy - Podstawowym celem zajęć jest budowanie więzi emocjonalnej dziecka z przyrodą oraz poznawanie jej innymi niż wzrok zmysłami. Przy pomocy okazów naturalnych oraz przewodników dzieci uczą się rozpoznawać najczęściej spotykane w najbliższej okolicy gatunki drzew. 
Tajemnicza woda, powietrze i gleba - W trakcie zajęć uczniowie poznają zasoby wody na naszej planecie, jej krążenie w przyrodzie oraz metody racjonalnego gospodarowania wodą we własnych domach. Dowiadują się, jak powstaje gleba, co to jest profil glebowy, wykonują takie profile. Poznają, co zawiera gleba i obserwują te składniki przez mikroskop stereoskopowy. 
Życie ptaków drapieżnych  - W trakcie zajęć uczestnicy oglądają pióra ptaków, poznają ich typy i budowę (pióra konturowe i puchowe). Uczą się rozpoznawać ptaki po ich sylwetkach w locie, budowane przez nie gniazda, zaznajamiają się z tokami oraz ze zjawiskiem kainizmu. 
Sowy - nocne drapieżniki - Celem zajęć jest zapoznanie uczniów z kilkoma gatunkami polskich sów, ich zwyczajami i biologią oraz uświadomienie konieczności ochrony tych ptaków. Uczestnicy poznają pojęcie wypluwki, sposób jej tworzenia, zbierania i przechowywania. 
Jak działają prawa w przyrodzie? – W trakcie zajęć uczestnicy poznają magnetyzm, elektryczność, napięcie powierzchniowe, siły przylegania, spójności. Dzieci zdobywają wiedzę poprzez wykonywanie ćwiczeń, doświadczeń z wykorzystaniem ciekawych pomocy dydaktycznych.
Monitoring wód Jeziora Ełckiego - Dzieci za pomocą walizek EKO oznaczają twardość wody, zawartość azotanów, azotynów, fosforanów oraz określają jej pH. Pobierają próbki bezkręgowców, obserwują materiał biologiczny za pomocą mikroskopów stereoskopowych i określają skład jakościowy i ilościowy organizmów zasiedlających wody (makrofauny bezkręgowej). 
Odnawialne źródła energii – moda, czy przyszłość Ziemi? – W czasie zajęć uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób można pozyskać energię ze Słońca, wiatru, wnętrza Ziemi, biomasy i wody. Poznają zalety i wady alternatywnych źródeł energii.
 
Adresaci: grupy przedszkolne, uczniowie szkół podstawowych
Współpraca: Regina Merchelska, Małgorzata Russek
 
 
 
DOSTĘPNE TERMINY
 
 
 
 
 
06.05.2019 pn Małgorzata Russek 8:00-9:30 ZAJĘTE
 
13.05.2019 pn Małgorzata Russek 8:00-9:30 ZAJĘTE
 
14.05.2019 wt Małgorzata Russek 10:50-12:20 ZAJĘTE
14.05.2019 wt Regina Merchelska 8:00-11:00 ZAJĘTE
 
20.05.2019 pn Małgorzata Russek 8:00-9:30 ZAJĘTE
 
21.05.2019 wt Małgorzata Russek 10:50-13:50 ZAJETE
 
27.05.2019 pn Małgorzata Russek 8:00-9:30 ZAJĘTE
 
03.06.2019 pn Małgorzata Russek 8:00-9:30 ZAJĘTE
 
04.06.2019 wt Małgorzata Russek 10:50-13:50 ZAJĘTE
 
07.06.2019 pt Małgorzata Russek 10:00-13:00 ZAJĘTE
 
11.06.2019 wt Regina Merchelska 8:00-11:00 ZAJĘTE

 

2. Oferta edukacyjne dla szkół i przedszkoli na miesiąc MAJ
 

 „Wiosna ech-że ty….”

Blok poświęcony wiośnie zachodzącym w niej zmianom. Dzieci dowiadują się w jaki sposób ekologia wpływa na życie ssaków,ptaków i owadów

            W trakcie zajęć uczestnicy własnoręcznie wykonają z nakrętek wiosenne owady.

Adresaci : przedszkolaki, uczniowie klas 1-3

„Uśmiechniete cztery łapy”

Blok poświęcony zwierzętom domowym , sposobie opieki nad nimi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt.

Adresaci : przedszkolaki, uczniowie

„Ciekawskie owady”

Zajęcia poświęcone owadom żyjącym w najbliższej okolicy oraz na łąkach. Uczestnicy poznają różne owady ich wady i zalety oraz dlaczego muszą istnieć w ekosystemie.

W trakcie zajęć uczestnicy wykonają wybranego owada z materiałów do recyklingu.

Adresaci : przedszkolaki, uczniowie klas 1-3

Dinozaury – jak żyły w swoim ekosystemie

Zajęcia poświęcone sylwetkom dinozaurów i ich życiu w ówczesnym ekosystemie. Uczestnicy będą rozpoznawać dinozaury po szkieletach oraz dowiedzą się o ich różnorodności na przestrzeni dziejów Ziemi.

            W trakcie zajęć dzieci wykonają z papieru dinozaura bądź narysują swojego ulubionego dinozaura w dowolnej technice plastycznej.

Adresaci : przedszkolaki, uczniowie klas 1-3

Recykling  – czy wiemy co to jest i jak możemy go wykorzystać?

Zajęcia umożliwiają uczestnikom zapoznanie się z tematyką odpadów i gospodarowania odpadami. Głownie ukazują problem zalegającego na naszej planecie plastiku. W trakcie spotkania dzieci wykorzystując nakrętki od butelek tworzą swoje  prace plastyczne pod nazwą „Czarodziejskie nakrętki”

Adresaci: przedszkolaki, uczniowie szkoły podstawowej

Ekoeksperymenty

Dzieci poznają eksperymenty związane ze zjawiskami atmosferycznymi.- „ Dotykamy pioruny” , „Wiry wodne”, „Wulkan” i inne ciekawe zjawiska. Wykonywane  przez dzieci  eksperymenty  oraz zajęcia plastyczno – techniczne  wiążą się z  wykorzystaniem odpadów, surowców wtórnych rozwijając dziecięcą kreatywność, zdolności manualne oraz uczą logicznego myślenia.

 Adresaci: przedszkolaki, uczniowie szkoły podstawowej

 

Tabela przedstawia wolne terminy na zajęcia edukacyjne.

9 maja

10 maja

13 maja

16 maja

8.00-9.00

 

8.00-9.15

12.00-13.00

12.00-13.00

9.00-10.00

 

 

13.00-14.00

13.00-14.00

 

 

 

14.00-15.00

14.00-15.00

 

20 maja

21 maja

22 maja

23 maja

 

8.00-9.00

 

8.00-9.00

8.00-9.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 maja

28 maja

29 maja

30 maja

8.00-9.15

 

12.00-13.00

12.00-13.00

12.00-13.00

 

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

 

 

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00