Oferta dla różnych grup wiekowych

OFERTA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH 
 
 
 
Zapisy grup na zajęcia edukacyjne przyjmowane są pod nr. tel. 87 610 16 24
Terminy zajęć ustalane są indywidualnie
 
 
 
 
1. „Żyjemy w zgodzie z naturą”
Wkraczamy w tajemniczy świat ekologii - Zajęcia mają na celu kształtowanie świadomości ekologicznej poprzez nauczanie o ekologii. Przez zabawę, manipulowanie, obserwację, badanie i działanie dzieci uczą się na zajęciach poznawać otaczający je świat. 
Rok z życia bociana białego - Uczestnicy dowiadują się, że bocian biały jest ptakiem wędrownym. Zapoznają się z: trasami przelotów, lokalizacją i sposobem budowy gniazd, wysiadywaniem jaj i opieką nad pisklętami, miejscami żerowania i rodzajem pokarmu, boćkowymi kłopotami.
Spójrz na las okiem ekologa - W trakcie zajęć dzieci poznają mieszkańców poszczególnych warstw lasu oraz zależności występujące między nimi; wkraczają w różne typy lasów, a bawiąc się, poznają rolę roślin i zwierząt w przyrodzie.
Dzięcioł - twórca dziupli  - Głównym celem zajęć jest poznanie gatunków dzięciołów występujących w Polsce. W trakcie zajęć uczestnicy poznają życie dzięciołów, dowiadują się, co jest ich pokarmem, co to jest dziupla i jak powstaje, uczą się przystosowań dzięcioła do kucia w drzewie. 
Poznajemy drzewa najbliższej okolicy - Podstawowym celem zajęć jest budowanie więzi emocjonalnej dziecka z przyrodą oraz poznawanie jej innymi niż wzrok zmysłami. Przy pomocy okazów naturalnych oraz przewodników dzieci uczą się rozpoznawać najczęściej spotykane w najbliższej okolicy gatunki drzew. 
Tajemnicza woda, powietrze i gleba - W trakcie zajęć uczniowie poznają zasoby wody na naszej planecie, jej krążenie w przyrodzie oraz metody racjonalnego gospodarowania wodą we własnych domach. Dowiadują się, jak powstaje gleba, co to jest profil glebowy, wykonują takie profile. Poznają, co zawiera gleba i obserwują te składniki przez mikroskop stereoskopowy. 
Życie ptaków drapieżnych  - W trakcie zajęć uczestnicy oglądają pióra ptaków, poznają ich typy i budowę (pióra konturowe i puchowe). Uczą się rozpoznawać ptaki po ich sylwetkach w locie, budowane przez nie gniazda, zaznajamiają się z tokami oraz ze zjawiskiem kainizmu. 
Sowy - nocne drapieżniki - Celem zajęć jest zapoznanie uczniów z kilkoma gatunkami polskich sów, ich zwyczajami i biologią oraz uświadomienie konieczności ochrony tych ptaków. Uczestnicy poznają pojęcie wypluwki, sposób jej tworzenia, zbierania i przechowywania. 
Jak działają prawa w przyrodzie? – W trakcie zajęć uczestnicy poznają magnetyzm, elektryczność, napięcie powierzchniowe, siły przylegania, spójności. Dzieci zdobywają wiedzę poprzez wykonywanie ćwiczeń, doświadczeń z wykorzystaniem ciekawych pomocy dydaktycznych.
Monitoring wód Jeziora Ełckiego - Dzieci za pomocą walizek EKO oznaczają twardość wody, zawartość azotanów, azotynów, fosforanów oraz określają jej pH. Pobierają próbki bezkręgowców, obserwują materiał biologiczny za pomocą mikroskopów stereoskopowych i określają skład jakościowy i ilościowy organizmów zasiedlających wody (makrofauny bezkręgowej). 
Odnawialne źródła energii – moda, czy przyszłość Ziemi? – W czasie zajęć uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób można pozyskać energię ze Słońca, wiatru, wnętrza Ziemi, biomasy i wody. Poznają zalety i wady alternatywnych źródeł energii.
 
Adresaci: grupy przedszkolne, uczniowie szkół podstawowych
Współpraca: Regina Merchelska, Małgorzata Russek
 
 
 
DOSTĘPNE TERMINY
 
 
   
   
20.12.2019 pt Małgorzata Russek 10:00-13:00          
   
07.01.2020 wt Małgorzata Russek 10.00-13.00          
   
14.01.2020 wt Małgorzata Russek 10.00-13.00          
             
               
17.01.2020 pt Małgorzata Russek 10:00-13:00          
   
20.01-2.02.2020 ferie letnie            
   
04.02.2020 wt Małgorzta Russek 10.00-13.00          
               
04.02.2020 wt Regina Merchelska  8.00-10.30          
   
07.02.2020 pt Małgorzata Russek 10.00-13.00          
   
11.02.2020 wt Małgorzata Russek 10.00-13.00          
   
11.02.2020 wt Regina Merchelska 8.00-10.30          
   
14.02.2020 pt Małgorzata Russek 10.00-13.00          
   
18.02.2020 wt Małgorzata Russek 10.00-13.00          
   
21.02.2020 pt Małgorzata Russek 10.00-13.00          
   
25.02.2020 wt Małgorzata Russek 10.00-13.00          
   
28.02.2020 pt Małgorzata Russek 10.00-13.00          
   
03.03.2020 wt Małgorzata Russek 10.00-13.00          
   
06.03.2020 pt Małgorzata Russek 10.00-13.00          
   
10.03.2020 wt Małgorzata Russek 10.00-13.00          
   
13.03.2020 pt Małgorzata Russek 10.00-13.00          
   
17.03.2020 wt Małgorzata Russek 10.00-13.00          
   
20.03.2020 pt Małgorzata Russek 10.00-13.00          
   
27.03.2020 pt Małgorzata Russek 10.00-13.00          
   
31.03.2020 wt Regina Merchelska 8.00-10.30          
   
03.04.2020 pt Małgorzata Russek 10.00-13.00          
   
07.04.2020 wt Małgorzata Russek 10.00-13.00          
   
14.04.2020 wt Małgorzata Russek 10:00-13:00          
   
08.05.2020 pt Małgorzata Russek 10.00-13.00          
   
09.06.2020 wt Małgorzata Russek 10.00-13.00          
   
16.06.2020 wt Małgorzata Russek 10.00-13.00          
   
16.06.2020 wt Regina Merchelska 8.00-10.30          

 

 

Zajęcia prowadzone przez Katarzynę Pejcz: