Oferta dla różnych grup wiekowych

OFERTA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH 
 
 
 
Zapisy grup na zajęcia edukacyjne przyjmowane są pod nr. tel. 87 610 16 24
Opłata za zajęcia wynosi 2zł od uczestnika
 
 
 
1. „Żyjemy w zgodzie z naturą”
Wkraczamy w tajemniczy świat ekologii - Zajęcia mają na celu kształtowanie świadomości ekologicznej poprzez nauczanie o ekologii. Przez zabawę, manipulowanie, obserwację, badanie i działanie dzieci uczą się na zajęciach poznawać otaczający je świat. 
Rok z życia bociana białego - Uczestnicy dowiadują się, że bocian biały jest ptakiem wędrownym. Zapoznają się z: trasami przelotów, lokalizacją i sposobem budowy gniazd, wysiadywaniem jaj i opieką nad pisklętami, miejscami żerowania i rodzajem pokarmu, boćkowymi kłopotami.
Spójrz na las okiem ekologa - W trakcie zajęć dzieci poznają mieszkańców poszczególnych warstw lasu oraz zależności występujące między nimi; wkraczają w różne typy lasów, a bawiąc się, poznają rolę roślin i zwierząt w przyrodzie.
Dzięcioł - twórca dziupli  - Głównym celem zajęć jest poznanie gatunków dzięciołów występujących w Polsce. W trakcie zajęć uczestnicy poznają życie dzięciołów, dowiadują się, co jest ich pokarmem, co to jest dziupla i jak powstaje, uczą się przystosowań dzięcioła do kucia w drzewie. 
Poznajemy drzewa najbliższej okolicy - Podstawowym celem zajęć jest budowanie więzi emocjonalnej dziecka z przyrodą oraz poznawanie jej innymi niż wzrok zmysłami. Przy pomocy okazów naturalnych oraz przewodników dzieci uczą się rozpoznawać najczęściej spotykane w najbliższej okolicy gatunki drzew. 
Tajemnicza woda, powietrze i gleba - W trakcie zajęć uczniowie poznają zasoby wody na naszej planecie, jej krążenie w przyrodzie oraz metody racjonalnego gospodarowania wodą we własnych domach. Dowiadują się, jak powstaje gleba, co to jest profil glebowy, wykonują takie profile. Poznają, co zawiera gleba i obserwują te składniki przez mikroskop stereoskopowy. 
Życie ptaków drapieżnych  - W trakcie zajęć uczestnicy oglądają pióra ptaków, poznają ich typy i budowę (pióra konturowe i puchowe). Uczą się rozpoznawać ptaki po ich sylwetkach w locie, budowane przez nie gniazda, zaznajamiają się z tokami oraz ze zjawiskiem kainizmu. 
Sowy - nocne drapieżniki - Celem zajęć jest zapoznanie uczniów z kilkoma gatunkami polskich sów, ich zwyczajami i biologią oraz uświadomienie konieczności ochrony tych ptaków. Uczestnicy poznają pojęcie wypluwki, sposób jej tworzenia, zbierania i przechowywania. 
Jak działają prawa w przyrodzie? – W trakcie zajęć uczestnicy poznają magnetyzm, elektryczność, napięcie powierzchniowe, siły przylegania, spójności. Dzieci zdobywają wiedzę poprzez wykonywanie ćwiczeń, doświadczeń z wykorzystaniem ciekawych pomocy dydaktycznych.
Monitoring wód Jeziora Ełckiego - Dzieci za pomocą walizek EKO oznaczają twardość wody, zawartość azotanów, azotynów, fosforanów oraz określają jej pH. Pobierają próbki bezkręgowców, obserwują materiał biologiczny za pomocą mikroskopów stereoskopowych i określają skład jakościowy i ilościowy organizmów zasiedlających wody (makrofauny bezkręgowej). 
Odnawialne źródła energii – moda, czy przyszłość Ziemi? – W czasie zajęć uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób można pozyskać energię ze Słońca, wiatru, wnętrza Ziemi, biomasy i wody. Poznają zalety i wady alternatywnych źródeł energii.
 
Adresaci: grupy przedszkolne, uczniowie szkół podstawowych
Współpraca: Regina Merchelska, Małgorzata Russek
 
 
 
DOSTĘPNE TERMINY
 
 
 

Małgorzata Russek

17.02.2022 czwartek

8:15 – 11:15

 

Regina Merchelska

22.02.2022 wtorek

8:15 – 11:15

 

Małgorzata Russek

23.02.2022 środa

8:15 – 11:15

 

Małgorzata Russek

24.02.2022 czwartek

8:15 – 11:15

zajęte

Regina Merchelska

01.03.2022 wtorek

8:15 – 11:15

 

Małgorzata Russek

02.03.2022 środa

8:15 – 11:15

 

Małgorzata Russek

03.03.2022 czwartek

8:15 – 11:15

 

Regina Merchelska

08.03.2022 wtorek

8:15 – 11:15

 

Małgorzata Russek

09.03.2022 środa

8:15 – 11:15

 

Małgorzata Russek

10.03.2022 czwartek

8:15 – 11:15

 

Regina Merchelska

15.03.2022 wtorek

8:15 – 11:15

 

Małgorzata Russek

16.03.2022 środa

8:15 – 11:15

zajęte

Małgorzata Russek

17.03.2022 czwartek

8:15 – 11:15

 

Regina Merchelska

22.03.2022 wtorek

8:15 – 11:15

 

Małgorzata Russek

23.03.2022 środa

8:15 – 11:15

 

Małgorzata Russek

24.03.2022 czwartek

8:15 – 11:15

zajęte

Regina Merchelska

29.03.2022 wtorek

8:15 – 11:15

 

Małgorzata Russek

30.03.2022 środa

8:15 – 11:15

 

Małgorzata Russek

31.03.2022 czwartek

8:15 – 11:15

 

Regina Merchelska

05.04.2022 wtorek

8:15 – 11:15

zajete

Małgorzata Russek

06.04.2022 środa

8:15 – 11:15

 

Małgorzata Russek

07.04.2022 czwartek

8:15 – 11:15

 

Regina Merchelska

12.04.2022 wtorek

8:15 – 11:15

zajęte

Małgorzata Russek

13.04.2022 środa

8:15 – 11:15

zajęte

Małgorzata Russek

20.04.2022 środa

8:15 – 11:15

 

Małgorzata Russek

21.04.2022 czwartek

8:15 – 11:15

zajete

Regina Merchelska

26.04.2022 wtorek

8:15 – 11:15

zajete

Małgorzata Russek

27.04.2022 środa

8:15 – 11:15

 

Małgorzata Russek

28.04.2022 czwartek

8:15 – 11:15

 

Małgorzata Russek

04.05.2022 środa

8:15 – 11:15

 

Małgorzata Russek

05.05.2022 czwartek

8:15 – 11:15

 

Regina Merchelska

10.05.2022 wtorek

8:15 – 11:15

zajete

Małgorzata Russek

11.05.2022 środa

8:15 – 11:15

 

Małgorzata Russek

12.05.2022 czwartek

8:15 – 11:15

 

Regina Merchelska

17.05.2022 wtorek

8:15 – 11:15

 

Małgorzata Russek

18.05.2022 środa

8:15 – 11:15

 

Małgorzata Russek

19.05.2022 czwartek

8:15 – 11:15

 

Regina Merchelska

24.05.2022 wtorek

8:15 – 11:15

 

Małgorzata Russek

25.05.2022 środa

8:15 – 11:15

 

Małgorzata Russek

26.05.2022 czwartek

8:15 – 11:15

 

Regina Merchelska

31.05.2022 wtorek

8:15 – 11:15

 

Małgorzata Russek

01.06.2022 środa

8:15 – 11:15

 

Małgorzata Russek

02.06.2022 czwartek

8:15 – 11:15

zajęte

Regina Merchelska

07.06.2022 wtorek

8:15 – 11:15

 

Małgorzata Russek

08.06.2022 środa

8:15 – 11:15

 

Małgorzata Russek

09.06.2022 czwartek

8:15 – 11:15

zajęte