Dofinansowanie z WFOŚiGW w Olsztynie

28.05.2021
 
50 tysięcy złotych otrzymało Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku na realizację szeregu zadań w 2021 roku związanych z edukacją na rzecz zrównoważonego rozwoju.
Są to środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztyne.
Program edukacyjny w ramach dofinansowania obejmuje zagadnienia związane z bioróżnorodnością, zrównoważonym transportem, krajoznawstwem i ochroną przyrody. Umowę dofinansowania podpisano 12 maja 2021 r. CEE w Ełku stawia przede wszystkim na atrakcyjność i różnorodność działań, które mają także pobudzić odbiorców do samodzielnego pogłębienia wiedzy. Wśród wielu zadań nie zabraknie warsztatów z zakresu przyrody, ekologii i ochrony środowiska. Realizowane są również zadania dotyczące aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu, dlatego też w ofercie znajdą się spływy kajakowe, rajdy rowerowe, wyjazdy do parków narodowych i krajobrazowych, spacery ornitologiczne, a także spacery krajoznawczo-turystyczne oraz spotkania zielarskie. Część środków zostanie przeznaczona na dofinansowania małych projektów edukacyjnych realizowanych w placówkach oświatowych w ramach Konkursu Małych Grantów Ełckiego Stowarzyszenia Ekologicznego.