Konkurs Małych Grantów ESE 2021 - Wyniki

05.10.2021
 

Umowy zostaną wysłane w dwóch egzemplarzach - prosimy o podpisanie i odesłanie nam jednego egzemplarza na adres
 
Ełckie Stowarzyszenie Ekologiczne, ul. Parkowa 12
 
19-300 Ełk
 
Zapraszamy publiczne placówki oświatowe z gmin : Ełk, miasto Ełk, Prostki, Kalinowo, Wieliczki, Świętajno, Olecko i Kowale Oleckie do składania wniosków o dofinansowanie realizacji małych projektów edukacyjnych o tematyce ekologicznej. Granty przyznawane są na realizację małych projektów edukacyjnych w dziedzinie edukacji ekologicznej. Ocenie podlegać będą tylko trwałe, stałe elementy wynikające z projektu. Projekty powinny wykazywać się innowacyjnym programem edukacyjnym, który przyniesie pożądany efekt ekologiczny. Nie finansujemy realizacji podstawy programowej w ramach obowiązkowych zajęć dydaktycznych.
 

Jedna placówka może złożyć jeden wniosek. W przypadku zespołów szkół, każda placówka wchodząca w skład zespołu może być odrębnym Wnioskodawcą. 

 
Organizacje pozarządowe muszą aplikować bezpośrednio do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
 
 7 WRZEŚNIA – 30 WRZEŚNIA 
 
Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 1 000,00 zł
 
 realizacja działań od 11 PAŹDZIERNIKA
 rozliczenie  grantu  do 20 GRUDNIA
 
 
 
Wnioski należy składać osobiście do Ełckiego Stowarzyszenia Ekologicznego, ul. Parkowa 12. W przypadku wysłania wniosku pocztą liczy się data stempla pocztowego. 
 
PLIKI DO POBRANIA:
 
 
 
Na pytania odpowiadamy pod numerem tel 87/610 16 24, mailowo: e.sigiel@cee.elk.pl 
 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY