Spotkanie z Piotrem Malczewskim

15.11.2021

Spotkanie z Piotrem Malczewskim

W Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku

20 listopad 2021r. godz.15:00

 

Piotr Malczewski (ur. 1972) – fotograf, podróżnik, autor albumów fotograficznych i książek, przewodnik. Studiował na ASP w Poznaniu.

Dzieciństwo i młodość spędził w Augustowie, Olecku, Suwałkach i na włóczęgach po Suwalszczyźnie i Północno – wschodniej Polsce. Duch wędrowca, poszukiwacza prowadzi go w „ukryte” rejony świata, głównie na wschód i północ. Stąd podróże na Ukrainę, do Skandynawii, Tuwy (śladami F. A. Ossendowskiego), na Spitsbergen (z saniami), do Mongolii pieszo, konno i na żaglowozach. Ale najczęściej podróżuje nad Bajkał – na piechotę, kajakiem, z saniami. Ale ważne są dla niego również „podróże małe i duże” po północno – wschodniej Polsce. Mieszka od 1999 r. w Budzie Ruskiej nad Czarną Hańczą, w najstarszym domu we wsi (po staroobrzędowcach) znajdującym się na granicy Wigierskiego Parku Narodowego.

Od 2001 r. w swoim gospodarstwie prowadzi galerię fotografii, gdzie prezentuje wystawy fotograficzne i etnograficzne, pokazy multimedialne z opowieściami. Od 2017 r. działa Muzeum Mongolii – oddzielna stała ekspozycja ze scenografią, fotografiami i eksponatami przywiezionymi z podróży.

Współorganizator z Piotrem Brysaczem (wydawnictwo Paśny Buriat) cyklicznych festiwali w Budzie Ruskiej: Festiwal podróżniczy „Powsinóg. Podróże bliskie i dalekie”, Festiwal Literacki „Patrząc na Wschód”. Organizuje również warsztaty w Budzie Ruskiej oraz plenery i podróże w małych grupach nad Bajkał zimą.

Do tej pory ukazały się autorskie albumy fotograficzne: Rospuda (2007), Magiczny Bajkał (2008), Wigry. Kraina Wody i Nieba (2010), United States of Beta. Poles jazz the World (wraz z płytą jazzową, 2013), Kraina Czarnej Hańczy (2016), Kamedulskie Wigry (2018) oraz książka Kolej Transsyberyjska (2020) i Bajkał (2021).

www.piotrmalczewski.com