Bożonarodzeniowa Eko kartka

23.11.2022

 

BOŻONARODZENIOWA EKO KARTKA 

TERMIN SKŁADANIA PRAC: 9 GRUDNIA 2022

Tematem pracy konkursowej jest wykonanie ekologicznej kartki bożonarodzeniowej z wykorzystaniem surowców ekologicznych (papier, sznurek, drewno, plastikowe lub metalowe przedmioty podlegające recyklingowi), można zastosować materiały pomocnicze tj. klej, taśmę klejącą, farby jednak odpady wtórne powinny stanowić większą część kartki świątecznej.

 

Wykonane prace plastyczne będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych:
Uczniowie przedszkoli oraz grupy „0”
Uczniowie szkół podstawowych klasy I – III
Uczniowie szkół podstawowych klasy IV-VIII
 
Cele konkursu:
 
- Pobudzenie wśród uczestników konkursu zainteresowania możliwością wykorzystania odpadów w celach artystycznych;
- Rozwijanie kreatywności wśród dzieci i młodzieży oraz zachęcenie do podejmowania działań twórczych;
- Podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży w aspekcie ochrony powietrza, selektywnej zbiórki odpadów, recyklingu, upcyklingu.
 
 
 
Prace należy przesłać na adres CEE w Ełku, ul. Parkowa 12,  19-300 Ełk lub złożyć osobiście w CEE w Ełku;
 
 
WYNIKI KONKURSU ZOSTANĄ OGŁOSZONE 15 GRUDNIA 2022.