Wyniki konkursu plastycznego "Wiem jak segregować"

17.11.2022

Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku oraz Ełckie Stowarzyszenie Ekologiczne zaprosiło uczniów do udziału w konkursie plastycznym

WIEM JAK SEGREGOWAĆ

Celem konkursu było zwiększenie wiedzy dzieci na temat zasad prawidłowej segregacji odpadów oraz korzyści płynących z ich segregacji dla środowiska naturalnego i mieszkańców. Celem konkursu było również zachęcenie uczniów i ich opiekunów do aktywnego wspierania działań związanych z ochroną środowiska.

Konkurs był przeznaczony dla dzieci z przedszkoli oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych.  Zainteresowani udziałem mieli za zadanie wykonanie pracy plastycznej na temat segregowania odpadów, która miała zawierać czytelne informacje na temat możliwości postępowania z odpadami, sposobów na ograniczanie odpadów lub ich ponowne wykorzystanie. 
 
 
Laureaci konkursu (miejsca ex aequo)