Zimowa włoczęga

27.01.2020

Rozpoczeliśmy comiesięczne wędrówki piesze po bezdrożach. Tym razem prowadzący: Przemysła Łojewski zabrał piechurów na wędrówke po Borze Ełckim. Uczestnicy dowiedzieli się m.in. czy na Mazurach rośnie buk? zobaczyli ochrone upraw leśnych i jej ewolucję; z 4 jeziora boru ełckiego; poznali małą, wielka bombę witaminową (berberys); zobaczyli efekt działalności bobrów i jedną zaskakująca lokalizację; Dziękuję za tak liczny udział w wędrówce. Zdjęcia Grzegorz Przyborowski - dziękujemy.