Konkurs plastyczny "Wiem jak segregować"

26.10.2022

Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku oraz Ełckie Stowarzyszenie Ekologiczne zapraszają do udziału w konkursie plastycznym

WIEM JAK SEGREGOWAĆ

Celem konkursu jest zwiększenie wiedzy dzieci na temat zasad prawidłowej segregacji odpadów oraz korzyści płynących z ich segregacji dla środowiska naturalnego i mieszkańców. Celem konkursu jest również zachęcenie uczniów i ich opiekunów do aktywnego wspierania działań związanych z ochroną środowiska.

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci z przedszkoli oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych.  Zainteresowani udziałem mają za zadanie wykonanie pracy plastycznej na temat segregowania odpadów, która będzie zawierała czytelne informacje na temat możliwości postępowania z odpadami, sposobów na ograniczanie odpadów lub ich ponowne wykorzystanie. Aby wziąć udział w konkursie, do 14 listopada 2022 należy dostarczyć do CEE pracę wraz z wymaganymi dokumentami (zgłoszenie oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych)
 
Każdy uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę konkursową. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę m.in. wartość merytoryczna, a także oryginalność i pomysłowość w przedstawieniu tematyki konkursu. Rozstrzygnięcie konkursów nastąpi do 18 listopada 2022 r., a najlepsze prace zostaną nagrodzone atrakcyjnymi upominkami.