WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO "WIEM JAK SEGREGOWAĆ"

17.11.2022

Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku oraz Ełckie Stowarzyszenie Ekologiczne zaprosiło uczniów do udziału w konkursie plastycznym

WIEM JAK SEGREGOWAĆ

Celem konkursu było zwiększenie wiedzy dzieci na temat zasad prawidłowej segregacji odpadów oraz korzyści płynących z ich segregacji dla środowiska naturalnego i mieszkańców. Celem konkursu było również zachęcenie uczniów i ich opiekunów do aktywnego wspierania działań związanych z ochroną środowiska.

Konkurs był przeznaczony dla dzieci z przedszkoli oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych.  Zainteresowani udziałem mieli za zadanie wykonanie pracy plastycznej na temat segregowania odpadów, która miała zawierać czytelne informacje na temat możliwości postępowania z odpadami, sposobów na ograniczanie odpadów lub ich ponowne wykorzystanie. 
 
 
Laureaci konkursu (miejsca ex aequo) 
 
 
PRZEDSZKOLA I GRUPY "0"
 
ZUZANNA ADAMSKA
MIA GASPERANIEC
BARTOSZ DZIERŻYC
NINA TRUSZKOWSKA
JAKUB ROWEK
KALINA PIWIŃSKA 
IGOR MILEWSKI
PAWEŁ JAKOWANIS
PIOTR TOPOLSKI
DOMINIK DRĄGOWSKI
NATALIA STĘPOROWSKI 
 
KLASY I-III
 
KRYSTIAN BRZEZIŃSKI
DENYS PUSTENKO
ANTONINA MAKSYMIUK
GABRIEL TOCZKO
MARIKA KOTARSKA
ANITA KACPRZYK
KLAUDIA LEMIESZONEK
MICHAŁ GUŁA
ZUZANNA TOPOLSKA
JAKUB DARDZIŃSKI
AMELIA SZAFRANOWSKA
IZABELA BRODOWSKA
SZYMON MIELOCH
EMMA MEJKUN
OLIWIA KACPRZYK
MAKSYM KAMIŃSKI
MAJA MADEJSKA
LENA LISOWSKA
SEBASTIAN KECHER
BASIA I OLGA RATKIEWICZ
 
 
PO ODBIÓR NAGRÓD ZAPRASZAMY OD 23-GO LISTOPADA 2022 W GODZ. 7:30-15:30 (pn-pt)