Prezentacja obszarów chronionych i atrakcyjnych przyrodniczo

29.10.2013

SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY

 

l

 

Termin prelekcji 13 - 14 listopad

 

 

 

W dniach 13 -14  listopad Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku wraz z Ełckim Stowarzyszeniem Ekologicznym zaprasza przedstawicieli Słowińskiego Parku Narodowwego do udziału w projekcie "Prezentacja obszarów chronionych i atrakcyjnych przyrodniczo".

 

 

Odbiorcami są: dzieci i młodzież ze szkół w Ełku, jak również uczniowie ze szkół poza ełckiem

 

 

Pierwszy dzień spotkań to prelekcje w Ełckich szkołach. Drugi dzień spotkań jest dniem wyjazdowym do szkół poza Ełkiem.

 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

 

 

 

Zapisy:

Tel.: 87 610 16 24,

mailowo: e.sigiel@cee.elk.pl

osobiście: Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku