Oferta dydaktyczna

Oferujemy:

- 3-4 godzinne zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej

i przyrodniczej dla przedszkoli, dzieci i młodzieży szkolnej

- konferencje , seminaria, warsztaty dla dorosłych

- imprezy okolicznościowe

- ogniska