O nas

Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

www.wfosigw.olsztyn.pl 

 

 

 Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku

Jednostka organizacyjna Urzędu Miasta w Ełku.

Nasza mijsa: Głównym zadaniem Centrum Edukacji Ekologicznej jest propagowanie idei ekorozwoju oraz kształtowanie społecznego poparcia dla ekologicznych działań samorządu. Zadanie realizowane jest poprzez prowadzenie edukacji ekologicznej i przyrodniczej, rozwijanie turystyki i krajoznawstwa, inspirowanie ruchu ochrony środowiska, współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz społecznością lokalną i regionalną, wspieranie i upowszechnianie idei samorządności oraz wspieranie i promowanie inicjatyw samorządu lokalnego zmierzających do podniesienia jakości środowiska i życia mieszkańców. W swojej ofercie Centrum proponuje: jednodniowe zajęcia z zakresu edukacji przyrodniczej i ekologicznej dla przedszkoli, dzieci i młodzieży szkolnej, konferencje, seminaria, warsztaty dla dorosłych, wydawnictwa oraz festyny i konkursy.

 

 

RAPORT 2023

RAPORT 2022

RAPORT 2021

RAPORT 2020

RAPORT 2019

RAPORT 2018

RAPORT 2017

RAPORT 2016

RAPORT 2015

RAPORT 2014

RAPORT 2013

RAPORT 2012

RAPORT 2011

RAPORT 2010

RAPORT 2009

RAPORT 2008

RAPORT 2007

RAPORT 2006