SEGREGACJA ODPADÓW

 
 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska od 1 czerwca 2020 r. na terenie Miasta Ełku wdrożony został jednolity dla całego kraju nowy system selektywnego zbierania odpadów komunalnych. System ten wprowadził kategorie odpadów (tzw. „frakcje”) wraz z jednolitymi oznaczeniami pojemników/kontenerów do ich składowania: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DO PUNKTU 
DOBROWOLNEGO GROMADZENIA ODPADÓW
PGO EK0-MAZURY W SIEDLISKACH 
MOŻNA PRZEKAZAĆ:
 
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (RTV i AGD)
odpady wielkogabarytowe
inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe
złom stalowy i metale kolorowe
popioły paleniskowe
żużle i pyły kotłowe
odpady niebezpieczne (baterie, akumulatory, świetlówki i inne odpady zawierające rtęć)
oleje odpadowe i tłuszcze jadalne
 

 

DO APTEK
MOŻNA PRZEKAZAĆ
 
- niepotrzebne lub przeterminowane leki 
- termometry
 
WYKAZ APTEK ZNAJDUJE SIĘ NA STORNIE: