Turniej Rowerowy

04.09.2019
 
 
Turniej Rowerowy
w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu
 
25 września 2019 r. odbędzie się Turniej Rowerowy w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Uczestnicy będą mieli możliwość zmierzenia się z zagadnieniami dotyczącymi zasad ruchu drogowego oraz sprawdzenia umiejętności poruszania się w ruchu miejskim. W ogrodzie Centrum Edukacji Ekologicznej uczniowie klas IV-VIII będą pokonywać tor przeszkód oraz przemierzą określoną trasę z zastosowaniem się do znaków poziomych i pionowych. Uczestnicy miło spędzą czas, a jednocześnie sprawdzą umiejętności prawidłowego uczestnictwa w ruchu miejskim. Najlepsze drużyny zostaną nagrodzone, a wszystkich uczestników zaprosimy na ognisko (zapewniamy prowiant).
 
 
 
 
 
 
 
Na zgłoszenia drużyn czekamy do 20 września 2019 r.