Wyniki Konkursu Małych Gratów ESE - wiosna 2014

31.03.2014

LISTA DOFINANSOWANYCH WNIOSKÓW 

 

Ełckie Stowarzyszenie Ekologiczne zaprasza placówki oświatowe oraz organizacje pozarządowe z gmin: Ełk, Miasto Ełk, Prostki, Kalinowo, Wieliczki, Świętajno, Olecko i Kowale Oleckie do składania wniosków w Konkursie Małych Grantów ESE - Wiosna 2014, o dofinansowanie realizacji małych projektów edukacyjnych o tematyce ekologicznej

Maksymalna wartość dotacji : 2000,00 zł

Termin składania wniosków: do 24 marca 2014 r.

LRozpoczęcie realizacji działania: nie wcześniej niż 1 kwietnia 2014

Termin rozliczenia dotacji: 27 czerwca 2014

Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi, wzorem wniosku oraz sprawozdania. Wnioski należy składać osobiście do Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku, ul. Parkowa 12. W przypadku wysłania wniosku pocztą liczy się data stempla pocztowego.

Wytyczne

Wzór wniosku

Wzór sprawozdania

 

Na pytania odpowiadamy pod numerem telefonu 87 610 16 24, lub mailowo e.sigiel@cee.elk.pl