„Te co skaczą i kumkają ochrony się domagają” - Konkurs na konspekt zajęć edukacyjnych o płazach

04.07.2017

Białowieski Park Narodowy zaprasza do udziału w konkursie !!

Konkurs adresowany jest do: nauczycieli, edukatorów, studentów, członków: stowarzyszeń, organizacji przyrodniczych i ekologicznych oraz wszystkich innych zainteresowanych. Przedmiotem Konkursu jest opracowanie konspektu zajęć o tematyce dotyczącej płazów dla wybranego etapu kształcenia. Cele Konkursu jest zachęcenie nauczycieli do opracowania własnych scenariuszy zajęć wyzwalających aktywność uczniów, popularyzujących wiedzę o płazach, ich rolę w przyrodzie i życiu człowieka. Jeden uczestnik może przedstawić maksymalnie 3 autorskie scenariusze. Dopuszczalne są prace opracowane w zespołach (zastrzegamy, że w przypadku zespołu przysługuje tylko jedna nagroda rzeczowa). Temat pracy - konspektu powinien dotyczyć: biologii, ekologii, zagrożeń lub ochrony płazów (przykładowe zagadnienia zamieszczone w punkcie 15 regulaminu).

REGULAMIN

Więcej informacji znajduje się na stronie organizatora - Białowieski Park Narodowy