„ZIELONA OŚ WIGRY – EŁK – BUDOWA PROŚRODOWISKOWEGO CENTRUM AKTYWNOŚCI”

28.10.2019

 

„ZIELONA OŚ WIGRY – EŁK – BUDOWA PROŚRODOWISKOWEGO CENTRUM AKTYWNOŚCI”

CARITAS DIECEZJI EŁCKIEJ zaprasza nauczycieli oraz edukatorów do udziału w bezpłatnym szkoleniu „Ekosystem Nauczania – program wsparcia dydaktycznego”

W programie:

  • 3 dniowy pobyt w Klasztorze Pokamedulskim na Wigrach,
  • biomimetyka i bionika – rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe z natury,
  • warsztaty praktyczne z mobilnym laboratorium do badań fizycznych i biologiczno – chemicznych,
  • zajęcia terenowe i questowe,
  • certyfikat poświadczający ukończenie programu szkoleń.

 PROGRAM : EKOSYSTEM NAUCZANIA

Termin: 29.11. – 1.12.2019

Zgłoszenia  do  15.11.2019 r. wyłącznie w formie pisemnej, formularze do pobrania, formularz można także pobrać na stronie internetowej www.zielonaoswigryelk.pl  , w centrali Caritas Diecezji Ełckiej, ul. Ks. Prałata Mariana Szczęsnego 1, 19-300 Ełk  (ilość miejsc ograniczona). 

Informacje i zapytania mailem: pmarkowska@caritas.pl, tel. 509546270 

 

Dofinansowano ze środków Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
„Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Caritas Diecezji Ełckiej”.