Akcja - Segregacja! - 25 lat Akcji Sprzątania Świata – Polska

29.08.2018
Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku oraz Ełckie Stowarzyszenie Ekologiczne informują, iż we wrześniu rusza akcja jubileuszowa „Sprzątanie Świata – akcja segregacja”.
 
Celem tegorocznej edycji jest wspomożenie selektywnej zbiórki odpadów opartej na kreatywności uczestników i polegającej na zaplanowaniu aktywnego tygodnia pełnego atrakcji, który pozwoli na miłe spędzenie czasu przy jednoczesnym podniesieniu świadomości ekologicznej uczestników. To bardzo ważne ze względu na lepsze wykorzystywanie zasobów, które „zamrażamy” w odpadach oraz poszanowanie środowiska, oszczędność energii i wody. Ale jest to istotne także ze względu na konieczność osiągnięcia przez polskie gminy poziomu 30% recyklingu już w tym roku, a przez Polskę poziomu 50% recyklingu odpadów z gospodarstw domowych już za dwa lata, w roku 2020. Aktualnie z gospodarstw domowych do recyklingu trafia ok. 13% odpadów, a musimy w ciągu dwóch lat zacząć zbierać ich poprzez selektywną zbiórkę trzykrotnie więcej! Segregacja odpadów jest także jedną z podstaw Gospodarki Obiegu Zamkniętego (Circular Economy), którą wdrażają Polska i wszystkie inne państwa Unii Europejskiej.
 
Dlatego w tym roku podejmujemy następujące Wyzwania
 
Wyzwanie 1 „Akcja – segregacja!” - kampania informacyjna 
 
Cel: przeprowadzenie działań, dzięki którym w Waszej placówce (szkole/przedszkolu) zwiększy się ilość odpadów zbieranych w segregacji, a także czystość tak zbieranych odpadów. Może to być np. kampania informacyjna z atrakcyjnym happeningiem. 
 
 
Wyzwanie 2 - Zbieramy - sprzątamy - nie śmiecimy
 
Cel: zorganizowanie zbiórki np. niepotrzebnych telefonów komórkowych lub innych odpadów. 
 
 
Wyzwanie 3 - Razem ułatwiajmy segregację odpadów 
 
Podpiszcie petycję do producentów lub ustawodawcy o oznakowanie opakowań kolorem pojemnika, do którego należy je potem wrzucić. 
 
Cel: obywatelski głos domagający się praktycznego ułatwienia selektywnej zbiórki odpadów
 
 
 
Wyzwanie 4 - Pokaż, że segregujesz! I pokaż jak segregujesz!
 
Cel: pokażmy, że jest nas wiele osób, które segregują odpady - i robią to właściwie. Dajmy dobry przykład!
 
Pokażcie jak rzetelnie segregujecie swoje własne odpady - i zamieśćcie na swoich profilach  społecznościowych zdjęcia jak segregujecie odpady (w szkole, w domu, w pracy... ;) ) i oznaczcie je hasztagami: #AkcjaSegregacja lub zróbcie sobie zdjęcie z napisami #AkcjaSegregacja lub #segreguję.
 
 
Wyzwanie 5 - Pomysły własne (np. sprzątanie terenów publicznych, konkursy, festyny, itp)
 
Sami decydujecie, ile chcecie podjąć wyzwań, gdyż najważniejsze jest Wasze zaangażowanie – pomoże ono w ulepszaniu i rozwijaniu systemowej gospodarki odpadami w Polsce, będzie także ważnym wsparciem w osiągnięciu poziomów odzysku i recyklingu odpadów wymaganych od gmin i naszego kraju!
 
Nagrodzone placówki:
 
1. Zespół Szkół Nr 6 im. M.Rataja w Ełku
2. Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej wsi Ełckiej
3. Szkoła Podstawowa w Kowalach Oleckich
4. Miejskie Przedszkole Nr 7 w Żarach
 
 
 
 
Zwycięskie placówki otrzymają nagrodę w wysokości 500 zł na zakup pomocy dydaktycznych.
 
 
Podsumowanie akcji oraz wręczenie nagród odbędzie się 4 października 2018 r. podczas festynu „Uśmiechnięte 4 łapy” w ogrodzie CEE w Ełku