Czyste powietrze to Twój ruch - Rajd Rowerowy

01.04.2014

Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z Towarzystwem Krajoznawstwa i Turystyki Aktywnej serdecznie zapraszają na rajd rowerowy. Trasa prowadzić będzie przez obszar przyrodniczo cenny - leśnymi i polnymi drogami uczestnicy dotrą do miejscowości Prostki , gdzie odbędzie się ognisko.  Uczestnicy rajdu będą mieli okazję na pogłębienie wiedzy krajoznawczej i poznanie własnego regionu. Będzie to również znakomita okazja do poprawy wydolności organizmu i integracja ze środowiskiem przyrodniczym. Na trasie przewidziane sa atrakcyje. 

Trasa: - Ełk - Lipińskie Małe - Ostrykół - Prostki - Ostrykół - Lipińskie Małe - Regiel - Ełk ( 40-50 km) 

Dnia 12 kwietnia

Start: CEE, ul. Parkowa 12

Godz.: 11:00 – 16:00

Koszt: 10,00 zł / os. *

* ubezpieczenie, produkty na ognisko

Opłatę należy uiścić w CEE, ul. Parkowa 12 do dnia 11 kwietnia do godz.: 14:00

Formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć do CEE, ul. Parkowa 12 do dnia 11 kwietnia

REGULAMIN

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Zapisy:

Tel.: 87 610 16 24,

mailowo: e.sigiel@cee.elk.pl,

osobiście: CEE, ul. Parkowa 12.