Dofinansowanie z WFOŚiGW w Olsztynie

15.07.2020
 
35 tysięcy złotych otrzymało Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku na realizację szeregu zadań w 2020 roku związanych z edukacją na rzecz zrównoważonego rozwoju. Specjalny program edukacyjny, obejmuje zagadnienia związane z bioróżnorodnością, zrównoważonym transportem, krajoznawstwem i ochrona przyrody. Umowę dofinansowania podpisano 17 czerwca 2020 r. CEE w Ełku stawia przede wszystkim na atrakcyjność i różnorodność działań, które mają także pobudzić odbiorców do samodzielnego pogłębienia wiedzy. Wśród wielu zadań nie zabraknie warsztatów z zakresu przyrody, ekologii i ochrony środowiska. Realizowane są również zadania dotyczące aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu, dlatego też w ofercie znajdą się spływy kajakowe, rajdy rowerowe, wyjazdy do parków narodowych i krajobrazowych, spacery ornitologiczne, a także spacery krajoznawczo-turystyczne oraz spotkania zielarskie.