Europejskie Dni Ptaków - spacer ornitologiczny

27.09.2021
 
Spacer ornitologiczny - Europejskie Dni Ptaków
2 października 2021 (sobota)
godz. 7:30 -11:00
 
miejsce spotkania: parking przy sklepie Lewiatan (os.Konieczki), ul. Kolonia 19
 
 
W pierwszy weekend października obchodzone są Europejskie Dni Ptaków. W tym czasie obserwatorzy z całej Europy wyruszą z lornetkami i lunetami na obserwacje ptaków. To  bardzo szczególny i niezwykły moment w ptasim świecie – czas jesiennych wędrówek. Miliony ptaków, które spełniły swe rodzicielskie obowiązki i wychowały kolejne pokolenie, mogą udać się na zasobne w pokarm zimowiska, zaś miłośnicy awifauny mogą cieszyć się obserwacjami ptasich przelotów.
 
Centrum Edukacji Ekologiczne w Ełku oraz Klub Miłośników Ptaków również uczestniczą w obchodach tych dni - 2 października zapraszamy na spacer. Udamy się na tereny pozamiejskie, gdzie będziemy obserwować ptaki na łąkach, zaroślach śródpolnych, w lesie, a także na obszarach wodnych, gdzie znajdują się szerokie pasy szuwaru.
 
Uczestnikom udostępniamy lornetki, ułatwiające obserwacje ptaków w terenie.
 
 
 
Zapisy:
Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku
87 610 16 24
r.cimochowska@cee.elk.pl