Konferencja turystyczno-krajoznawcza "Prespektywy współczesnej turystyki - wędrówki północy"

18.09.2019

Centrum Edukacji Ekologicznej i Ełckie Stowarzyszenie Ekologiczne organizuje w dniach 19-20 września konferencję turystyczno-krajoznawczą

"Perspektywy współczesnej turystyki - wędrówki północy"

Głównym założeniem konferencji jest zbudowanie współpracy, która będzie łączyć, zrzeszać wszystkie podmioty zajmujące się branżą turystyczną w regionie, która pozwoli na realizację współnych działań turystycznych. Poprzez konferencję będziemy dążyć do stworzenia markowych produktów turystycznych z zakresu turystyki edukacyjno-przyrodniczej, krajoznawczej, turystycznej oraz kulturowej.

Konferencja podzielona będzie na część teoretyczną i warsztatową (konferencja dwudniowa). Część teoretyczna - prelekcje zaproszonych gości z jednostek samorządowych, instytucji, stowarzyszeń zajmujących się turystyką na swoim obszarze w celu przedstawienia swojego regionu i omówienie doświadczeń z branży turystycznej. Część warsztatową poprowadzi dr inż. Romuald Ziółkowski Prodziekan ds. Promocji i Rekrutacji Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. Część warsztatowa rozpocznie się od prelekcji na temat tworzenia produktu turystycznego, po czym odbędzie się praca w grupach nad jego tworzeniem.

KONFERENCJA POD PATRONATEM HONOROWYM PREZYDENTA MIASTA EŁKU

Działanie wspófinansowane z budżetu Miasta Ełku w ramach projektu "Konferencja turystyczno-krajoznawcza - perspektywy współczesnej turystyki - wędrówki północy"