Konkurs Małych Grantów ESE - jesień 2014

20.11.2014

Przypominamy , iż do dnia 15 grudnia b.r. należy złożyć do Ełckiego Stowarzyszenia Ekologicznego sprawozdanie z dofinansowania realizacji małych projektów edukacyjnych o tematyce ekologicznej Konkursu Małych Grantów ESE - jesień 2014r. 

WZÓR SPRAWOZDANIA

 

Sprawozdanie można złożyć osobiście, bądź przesłać pocztą /liczy się data stempla pocztowego/ 

Na pytania odpowiadamy pod numerem telefonu

87 / 610 16 24