Konkurs Małych Grantów ESE - jesień 2015

01.09.2015

 

Zapraszamy placówki oświatowe oraz organizacje pozarządowe z gmin : Ełk, miasto Ełk, Prostki, Kalinowo, Wieliczki, Świętajno, Olecko i Kowale Oleckie do składania wniosków o dofinansowanie realizacji małych projektów edukacyjnych o tematyce ekologicznej. Można także ubiegać się o dofinansowanie wyjazdów edukacyjno-turystycznych do Parków  oferowanych przez CEE. 

Maksymalna wartość dotacji : 1000,00 zł
Termin składania wniosków : do 22 września b.r.
Termin rozliczenia dotacji: do 15 grudnia b.r.
 
 
Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi, wzorem wniosku oraz sprawozdania. Wnioski należy składać osobiście do Ełckiego Stowarzyszenia Ekologicznego, ul. Parkowa 12. W przypadku wysłania wniosku pocztą liczy się data stempla pocztowego. 
 
 
Pliki do pobrania:
 
Na pytania odpowiadamy pod numerem tel. 87 / 610 16 24.