Konkurs Małych Grantów ESE - wiosna 2014 - II nabór

07.04.2014

LISTA DOFINANSOWANYCH WNIOSKÓW

W związku z tym, że pozostały jeszcze środki do wykorzystania w I półroczu 2014 r. ogłaszamy kolejny nabór wniosków w Konkursie Małych Grantów ESE – wiosna 2014. Zapraszamy placówki oświatowe oraz organizacje pozarządowe z gmin : Ełk, miasto Ełk, Prostki, Kalinowo, Wieliczki, Świętajno, Olecko i Kowale Oleckie do składania wniosków o dofinansowanie realizacji małych projektów edukacyjnych o tematyce ekologicznej. 

Maksymalna wartość dotacji : 2000,00 zł

Termin składania wniosków : do 30 kwietnia b.r.

Termin rozliczenia dotacji: do 27 czerwca b.r.

O dofinansowanie ubiegać się mogą placówki oświatowe i organizacje pozarządowe, które nie otrzymały dofinansowania, bądź nie złożyły wniosku w I naborze. 

WYTYCZNE

WZÓR WNIOSKU

WZÓR SPRAWOZDANIA

Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi, wzorem wniosku oraz sprawozdania. Wnioski należy składac osobiście do Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku, ul. Parkowa 12. W przypadku wysłania wniosku poczta liczy sie data stempla pocztowego. 

Na pytania odpowiadamy pod numerem tel: 87 610 16 24, bądź meilowo: e.sigiel@cee.elk.pl