Konkurs turystyczny "PATRIOTYZM POLSKI"

29.10.2018

 

Konkurs turystyczny

 „Patriotyzm Polski”

 

Konkurs  turystyczny „Patriotyzm Polski” organizowany jest przez Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku, Towarzystwo Krajoznawstwa i Turystyki Aktywnej oraz Ełckie Stowarzyszenie Ekologiczne przy finansowym wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Celem konkursu jest uwrażliwienie na piękno naszej Ojczyzny. Polska ma bardzo dużo do zaoferowania pod względem przyrodniczym, krajoznawczym czy też historycznym. Na jej terenie leżą zarówno góry, jak i morze, lasy, jeziora, zabytkowe miejsca i obiekty z różnych dziejów Polski, miejsca i obiekty związane z jej kulturą. Dlatego też, w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości chcemy nagrodzić rodziny, wybierające aktywny sposób spędzania czasu wolnego (rower, pieszo, kajak) połączony ze zwiedzaniem urokliwych miejsc i przepięknych zakątków naszego kraju. 

Komisja będzie oceniać prezentację multimedialną z jednodniowego wyjazdu rodzinnego pod kątem urokliwości, wartości przyrodniczych, krajobrazowych czy też historycznych danego miejsca. 

Wybieramy turystykę lokalną, regionalną, krajową, a więc czymś nas ta Polska urzekła, ujęła, zafascynowała, że jesteśmy w stanie poświęcić swój wolny czas na jej zwiedzanie. Pamiętajmy również, że wybierając taką formę aktywności dajemy swoim dzieciom żywą lekcję historii, przyrody czy też krajoznawstwa. Dlatego też, nie tylko w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości dbajmy, korzystajmy, propagujmy tą naszą, Polską turystykę. 

 

Konkurs skierowany jest do rodzin z dziećmi.

 

Termin nadsyłania prezentacji wraz z formularzem zgłoszeniowym – do 30 listopada 2018 r.

Ogłoszenie wyników nastąpi do 6 grudnia 2018 r.

Oficjalne wręczenie nagród: 13 grudnia 2018r. o godz. 16.30 w budynku CEE 

 

Wymogi formalne:

- Samodzielne wykonanie prezentacji z jednodniowego wyjazdu rodzinnego, z miejsca przyrodniczo, krajoznawczo cennego bądź związanego z historią Polski. – aktywne zwiedzanie (rower, pieszo, kajak).

- miejsca wyjazdu: cały obszar Polski 

- prezentację zapisaną na płycie, prosimy o dostarczenie do CEE w ww. terminie

- do prezentacji należy dołączyć formularz zgłoszeniowy

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

REGULAMIN

 

Prezentacje konkursowe należy przesłać na adres CEE w Ełku, ul. Parkowa 12, 19-300 Ełk lub złożyć osobiście w CEE w Ełku;

Jedna rodzina może złożyć na konkurs jedną prezentację,

 W przypadku nadsyłania prac pocztą liczy się data stempla pocztowego.

 

Nagrody przewidziane w Konkursie to:

I miejsce – rower dziecięcy, kaski dla wszystkich członków rodziny

II miejsce – rower dziecięcy, kaski dla wszystkich członków rodziny

III miejsce – rower dziecięcy, kaski dla wszystkich członków rodziny

Wyróżnienia – upominki i dyplomy, 1 rower dla osoby dorosłej

 

Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

 

Więcej informacji:

87/610 16 24

biuro@cee.elk.pl

CEE, przy ul. Parkowej 12