KURS INSTRUKTORA TURYSTYKI ROWEROWEJ

01.09.2020

Ełckie Stowarzyszenie Ekologiczne, Centrum Eduakcji Ekologicznej serdecznie zapraszają na KURS INSTRUKTORA TURYSTYKI ROWEROWEJ. 

 

TERMINY WYKŁADÓW (WEBINARIUM):
19.09. (sobota) - w godz. 09.30.-14.30. 

20.09.2020 (niedziela) - w godz. 09.30.-14.30.

TERMIN I MIEJSCE WYCIECZKI EGZAMINACYJNEJ 
26.09.2020 r. (sobota) w godz. 10.00 - 16.00

Ełk (woj. warmińsko-mazurskie) ul. Parkowa 12

 

Kurs poprowadzą Państwo Ponikiewscy z Towarzystwa Turystów Przyrodników i Krajoznawców z Warszawie. Więcej o TTPiK znajdzie na www.ttpik.pl

Kurs jest bezpłatny 

do pobrania - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Warunki uczestnictwa w kursie: 

Do dnia 14 września (poniedziałek) prosimy o  przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres biuro@cee.elk.pl  do formularza prosimy o  dołączenie listu motywacyjnego, motywującego chęć uczestnictwa w kursie. 

Liczba bezpłatnych miejsc jest organiczona. W momencie przesłania więcej zgłoszeń uczestnicy zostaną wybrani poprzez powołanie Komisji ESE. 

 

WYMAGANIA:
- niekaralność za przestępstwa umyślne (deklaracja ustna);
- ukończony 18 r.ż. i minimum średnie wykształcenie;
- dobry stan zdrowia, pozwalający na uprawianie turystyki rowerowej;
- odpowiednia (do pory roku i warunków atmosferycznych) odzież i obuwie.

 

PROGRAM:

Turystyka rowerowa jako forma turystyki kwalifikowanej.
- Prawo oświatowe, a organizacja imprez turystyki kwalifikowanej.
- Prawo turystyczne i drogowe w aspekcie turystyki rowerowej.
- Wybrane aspekty prawa cywilnego i karnego - odpowiedzialność organizatora.
- Organizacja imprez turystyki rowerowej.
- Bezpieczeństwo w turystyce rowerowej.
- Znakowane szlaki rowerowe.
- Metodyka prowadzenia wycieczek rowerowych.
- Krajoznawstwo w turystyce rowerowej.
- Rekreacja i animacja czasu wolnego.
- Ćwiczenia terenowe: prowadzenie turystycznej grupy rowerowej w warunkach miejskich i na szlaku, dobór komentarza krajoznawczego, podstawy pilotażu i przewodnictwa turystycznego, praca z mapą, orientacja w terenie.

 

 Zapisy:

biuro@cee.elk.pl
 
 

Działanie współfinansowane z budżetu Miasta Ełku w ramach projektu " Kurs Instruktora turystyki Rowerowej"