Letnie zajęcia "EkoWakacje"

31.05.2017
Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku wraz z Ełckim Stowarzyszeniem Ekologicznym
zapraszają uczniów szkół podstawowych
na letnie zajęcia z ekologią
 

„EkoWakacje”

Kształtowanie postaw proekologicznych stanowi obecnie jedno z najtrudniejszych wyzwań stojących przed współczesnym pokoleniem. W działaniach na rzecz ochrony środowiska często zapomina się o dzieciach najmłodszych, uważając, że są zbyt małe, by brać udział w walce o czyste otoczenie, a przecież to one będę tworzyły naszą przyszłość. Edukacja ekologiczna dzieci już od namlodszych lat życia jest podstawowym warunkiem racjonalnego postępowania w duchu szacunku do przyrody i jej ochrony tu i teraz oraz w przyszłości. Wiadomo przecież, że prawidłowy rozwój dziecka w kontakcie z przyrodą przynosi wartości niedające się wytworzyć w żaden inny sposób.

Dlatego też wychowawcy letnich zajęć w Centrum Edukacji podniosą świadomość związków, jakie łączą uczestników zajęć z otaczającym światem przyrody.

Treści zawarte w programie zapewniają uczestnikom poznawanie i pogłębianie wiadomości z zakresu ekologii w formie obserwacji, doświadczeń i zabaw.

Zajęcia letnie odbędą się w pięciu turnusach.

26.06.2017r. - 30.06.2017r. 
 03.07.2017r. - 07.07.2017 r.
10.07.2017r. - 14.07.2017r. 
 17.07.2017 r. - 21.07.2017 r.
  24.07.2017 r. - 28.07.2017 r.
 

w godzinach od 9.00 do 13.00 - opłata 25 zł za turnus od osoby! 

Liczba miejsc ograniczona!! 

Zapisy przyjmujemy na formularzach zgłoszeniowych, bądź w sekretariacie Centrum Edukacji przy ul. Parkowej 12.

formularz zgłoszeniowy 

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem letnich półkolonii. 

regulamin letnich półkolonii

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 87/610 16 24
biuro@cee.elk.pl