NOWY SYSTEM SEGREGACJI ODPADÓW

10.12.2019
 
 
 
NOWE ZASADY ZBIÓRKI ODPADÓW W EŁKU
 
Od 1 czerwca 2020 roku zmieniły sie zasady segregacji odpadów. 
 
 
CO TAK NAPRAWDĘ SIĘ ZMIENIA?
 
Zmiany w zakresie gospodarowania odpadami związane są z rozporządzeniem Ministra Środowiska. Od 1 czerwca 2020 r. na terenie Miasta Ełku wdrożony zostanie jednolity dla całego kraju nowy system selektywnego zbierania odpadów komunalnych. System ten wprowadza kategorie odpadów (tzw. „frakcje”) wraz z jednolitymi oznaczeniami pojemników/kontenerów do ich składowania: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DO PUNKTU 
DOBROWOLNEGO GROMADZENIA ODPADÓW
PGO EK0-MAZURY W SIEDLISKACH 
MOŻNA PRZEKAZAĆ:
 
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (RTV i AGD)
odpady wielkogabarytowe
inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe
złom stalowy i metale kolorowe
popioły paleniskowe
żużle i pyły kotłowe
odpady niebezpieczne (baterie, akumulatory, świetlówki i inne odpady zawierające rtęć)
oleje odpadowe i tłuszcze jadalne
 

 

DO APTEK
MOŻNA PRZEKAZAĆ
 
- niepotrzebne lub przeterminowane leki 
- termometry
- w aptekach wydawane są nieodpłatnie pojemniki na zużyte igły
        i strzykawki. Po zapełnieniu można je również zwrócić do aptek.