Obserwacje ptaków w Puszczy Boreckiej

30.03.2018

 

Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku oraz Klub Miłośników Ptaków zapraszają na obserwacje ptaków w Puszczy Boreckiej.

 

7 kwietnia 2018 (sobota)

godz. 6:00 - 15:00

START: parking przy CEE

 

Puszcza Borecka jest ostoją ptactwa o znaczeniu europejskim. Gnieździ się tam 141 gatunków ptaków. Większość z nich stanowią gatunki związane z biotopami leśnymi między innymi bielik, orlik krzykliwy, rybołów, bocian czarny, dzięcioł białogrzbiety. Obserwacje rozpoczniemy w miejscowości Wolisko, gdzie spotkamy się z przewodnikiem - Andrzejem Sulejem. Wspólnie przemierzymy szlaki w poszukiwaniu ptaków oraz ciekawych okazów roślinnych.

 

Będzie to wyjazd samochodami osobowymi, dlatego prosimy o wcześniejsze zapisy oraz o ewentualne informacje, kto mógłby udostępnić swoje auto do transportu innych uczestników

r.cimochowska@cee.elk.pl
87 610 16 24